Samleside om gudstjenestearbeid

Menighetene jobber nå med justering av lokal grunnordning for gudstjenesten. Her er en oversikt over ressurser, om gudstjenestebøkene og brev som er sendt ut i Stavanger bispedømme, samt oppdateringer om nye frister. Oppdatert august 2021.

Under finner du informasjon delt inn i temaene:
Biskopen om gudstjeneste og grunnordninger 
Ressurser
NYE frister
Webinarer
Brev 
Skjema

Biskopen om gudstjeneste og grunnordninger

Ressurser 

Heftet Med samrøysta lovsong - ny liturgisk musikk for Den norske kyrkja (2018)  er tidligere sendt til alle menigheter og inneholder Allmenn serie 2 og Sanctus for festtidene. Her er også henvisninger til hvor innholdet i alle de fem seriene kan finnes, enten det er i permen fra 2011, i salmeboka eller i selve heftet. Heftet inneholder ikke musikken til menighetssvar, nattverdbønnene (prefasjonen, verba mm) eller velsignelsen. Heftet kan kjøpes her.

Paperbackboka Gudstjeneste med veiledning / Gudsteneste med rettleiing  
Fullstendig tekstlig liturgisk materiale til hovedgudstjenesten og dåp finnes i denne. Sammen med heftet Med samrøysta lovsong gir denne boka et godt grunnlag for arbeid med hovedgudstjenesten. Den inneholder:  

 • veiledningsmateriale for gudstjenesten  
 • liturgisk tekstmateriale til hovedgudstjenesten og til dåp i hovedgudstjenesten 
 • alminnelige bestemmelser  
 • samiske og kvenske tekster til utvalgte liturgiske ledd 
 • tekstrekker for bibelsk salme 
 • omkved til bibelske salmer for kirkeåret 
 • liturgiske retningslinjer og regelverk 

Boken kan kjøpes via denne lenken https://www.fagbokforlaget.no/Eide

Mesteparten av innholdet i veiledningsboka finnes også digitalt her

Videoer med liturgisk musikk
Videoer med de enkelte liturgiske leddene produseres nå og publiseres fortløpende på ressursbanken.no.Dette gir god anledning til å bli kjent med den liturgiske musikken. 
Merk: Kirkerådet kan av rettighetshensyn dessverre ikke publisere noter for den liturgiske musikken. Dette blir først tilgjengelig i de trykte bøkene. 

Gudstjenestebøker
Gudstjenestebøkene og bøkene med liturgisk musikk ferdigstilles nå og skal være klare i midten av november.

 • Gudstjenestebok for Den norske kirke - hovedgudstjeneste (bokmål)
 • Gudstenestebok for Den norske kyrkja - hovudgudsteneste (nynorsk)
 • Liturgisk musikk for Den norske kirke – hovedgudstjeneste (bokmål)
 • Liturgisk musikk for Den norske kyrkja – hovudgudsteneste (nynorsk).

Innkjøp av bøker til prester som er ansatt i Den norske kirke og til alteret i kirkene, gjøres nasjonalt med bistand fra hvert bispedømmekontor. I alle prostier hvor det er menigheter som skal ta ny lokal grunnordning i bruk 1. søndag i adventstida, 27. november, vil bøkene bli sendt direkte til prosten.

Innkjøp av bøker til kirkemusikere og andre kirkelig tilsatte gjøres i hvert enkelt kirkelig fellesråd. Bestilling kan allerede nå rettes til  ordre@eideforlag.no. Bestillingen må inneholde leverings- og fakturaadresse (navn, telefon og e-post til mottaksperson), antall bøker og målform. Eide forlag vil også etablere et skjema for bestilling på  www.gudstjeneste.no  så snart som mulig. 

NYE frister

Våren har gitt andre rammer for arbeidet vårt enn vi hadde håpet på. Det gjelder også arbeidet med justert lokal grunnordning. Noen menigheter har fullført prosessen og fått respons. Andre har sendt inn, men venter på svar, mens noen venter på muligheten til å holde fysisk menighetsmøte.

Tidligere har biskopen gitt en generell utsettelse av fristen til 31. mars. Denne forlenges til 30. april. Som vanlig ønsker vi en beskjed om hvilke menigheter som vil benytte seg av denne muligheten på stavanger.biskop@kirken.no. Menigheter som har behov for videre utsettelse kan søke om dette.

Flere søknader inneholder ønsker om dispensasjon når det gjelder liturgisk musikk. Vi vil oppsummere det som har kommet inn før påske og kunne sende ut svar på mange innsendte grunnordninger i etterkant av dette.

Mens menigheten venter på svar, kan den fortsette å bruke gjeldende ordning eller forsøke noe av det nye i de gudstjenestene som holdes.

Det er anledning til å holde både menighetsråd og menighetsmøter som digitale møter, jf. denne forskriften.

For menighetsmøter vil Zoom være en egnet digital plattform. Menighetsmøter krever ikke mer personvern enn det man får gjennom å bruke Zoom.

Se gjerne kirkerådets veiledning om digitale plattformer.

Det er opp til menighetsrådet å vurdere om det vil oppfylle formålet med menighetsmøtet å avholde møtet digitalt. Noen steder vil dette kunne være realistisk, andre steder vil det være problematisk, ut fra ulike forhold.

Sigve Hasseløy Clementsen er engasjert som rådgiver for gudstjeneste i denne perioden og kan svare på spørsmål underveis.

Der menighetens endrede lokale grunnordning er innenfor vedtaket i Kirkemøtet, skal denne kun sendes som orientering til biskopen. 

Ifølge alminnelige bestemmelser pkt. 6 kan biskopen «i særlige tilfeller samtykke i et opplegg av søndagens gudstjeneste som avviker fra gjeldende ordning». Hva som kan regnes som «særlige tilfeller», er det biskopene som tar stilling til. De menighetene som ønsker dispensasjon fra ordningen, sender inn begrunnet søknad om dette til biskopen.

Kirkemøtets vedtak fra 2019 om hovedgudstjenesten ligger her.

Kirkemøtets vedtak fra 2017 om liturgisk musikk ligger her. 

Annen informasjon om Den norske kirkes liturgier finnes her.

Webinarer

Teologisk fakultet har forsket på fire menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester. Resultatene presenteres i to webinarer 1. og 8. oktober 2020. Her kan du lese mer og melde deg på.

Brev fra Stavanger bispedømmeråd

Generell dispensasjon for gudstenester utanfor lokal grunnordning, sendt ut 19. april 2021.

Brev om hva justert ordning for hovedgudstjenesten er, sendt ut i mai 2020:

Innføring av justert ordning for hovedgudstjenestene i menighetene Brev til MR mai 2020.pdf

Innføring av justert ordning for hovedgudstjenestene i menighetene mailtekst til MR mai 2020.pdf

Skjema

Skjemaet under kan menighetene bruke i prosessen og som søknadsskjema. Det er på bokmål og nynorsk. Skjemaet må ikke brukes hvis menigheten vil sende inn på en annen måte.

Skjemaet gir oversikt over hvilke valg menighetsrådet skal gjøre i grunnordningen. Ved å bruke skjemaet får dere mulighet til å gå gjennom dette på en enkel måte. Når skjemaet er fylt ut, vil det gi oversikt over menighetens lokale grunnordning.

Det kan fylles ut både digitalt og for hånd, men å fylle ut digitalt er det enkleste. Da vil skjemaet justere seg etter hvor mye tekst som skrives inn i hver rubrikk.

Prest og kirkemusiker er nøkkelpersoner i dette arbeidet. 

Bruk gjerne gjeldende lokale grunnordning som utgangspunkt. Skjemaet er laget slik at det kan omfatte menighetens ulike ordninger for hovedgudstjenester i ett. Hvis det er ønskelig, f.eks. på grunn av flere kirker i samme sokn, kan det fylles ut ett skjema for hvert gudstjenestested.

Når menighetsrådet har hørt menighetsmøtet og ansatte som skal uttale seg og har gjort endelig vedtak, sendes dette til biskopen, på stavanger.biskop@kirken.no. Lokale grunnordninger som er innenfor rammen av Kirkemøtets vedtak er godkjent i utgangspunktet. De som ønsker dispensasjon fra deler av den felles gudstjenesteordningen legger ved begrunnet søknad om dette.

 

LOKAL GRUNNORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTER.docx

LOKAL GRUNNORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTER.docx

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"