Cuba-prosjektet

Hovedbilde for tema

Bjørgvin bispedøme har venskapskyrkjelydar på Cuba

Bispedømerådet gjorde 1. juni 2021 vedtak om å gå inn i eit venskapssamarbeid med den lutherske kyrkja Iglesia Evangelica Unida (IEU) på Cuba. Dette er eit samarbeid med Normisjon som har samarbeidd med denne kyrkja i over 20 år.

Pengane som blir samla inn, går til mat, hygieneartiklar og medisinsk utstyr. I tillegg er vi med på å finansiere lønningar til pastorar og diakonar på Cuba. Det blir og samla inn brukte syklar, klede, symaskiner og anna som kan kome til nytte på Cuba.