Vedtekter for kirkegårder og gravlunder

Kirkelig fellesråd i Oslo har forvaltningsansvaret for kirkegårder og gravlunder i kommunen. Vedtektene er fattet av fellesrådet og godkjent av bispedømmet. Vedtektene er gitt med hjemmel i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferder, og de utfyller Gravferdsloven. Vedtektene finner du i lenken nedenfor. Der finner du også vedtektene til Asker og en lenke til ordningene i Bærum.