Gravferd i kirken

Vi vet at alle vil dø en gang, men vi vet ikke når det skjer. Ingen har noen å miste. Men når vi mister en av våre kjære i dødsfall, er det viktig å ha en avskjedsseremoni med respekt for avdødes liv, og pårørendes situasjon.

Derfor tilbyr kirken å ha begravelser og bisettelser fra kirkerom og kapell. En begravelse er en seremoni der kisten blir fulgt ut på kirkegården, og gravlagt der. En bisettelse er en helt lik seremoni, bortsett av at kisten da blir båret ut til en bil som kjører den til et krematorium. Da vil man få tilbud om en dag for urnenedsettelse på gravstedet. Sorgen er en naturlig reaksjon på tap.

Den har mange ulike følelser i seg, men når vi mister en vi er glad i, er det viktig å si til seg selv at jeg er i sorg. Sorgen kan være vond og vanskelig, men den er naturlig og den er ikke farlig. Sorgen trenger tid. Den er en prosess som skal hjelpe oss dit av vi kan kjenne at vi kan leve med savnet av den som er død. Savnet forsvinner ikke. Å ha en gravferd fra et kirkerom, gir mulighet både til å minnes det som har vært godt, til å dele sorgen med alle som har kjent avdøde, og til å legge avdødes liv i Guds hender.