Maler

Noen ganger kan det være nyttig med skjema og maler til hjelp i arbeid med, og samarbeid, med frivillige. Uansett hvordan man liker å jobbe eller hva som fungerer lokalt, kan maler og skjema gi gode tips og nyttig kunnskap. Her finner du noen forslag som enkelt kan endres og tilpasses. Eller kun brukes som inspirasjon til egenrefleksjon. Malene er bidrag fra staber i Oslo bispedømme og er underarbeid. Send gjerne bidrag til Anne Marie Guldahl Jernquist aj934@kirken.no.