diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, hvordan vi viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke, og har et hovedansvar for at diakonien virkeliggjøres gjennom kirkens liv og lære. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase. Nedenfor finnes artikler som menighetene kan legge ut på sine nettsider, og som forteller om noe av det diakonale arbeidet som blir gjort i bispedømmet. Helt nederst finnes mer informasjon om kampanjen.