Interessegrupper

Alle konfirmantane er med i ei interessegruppe i tillegg til undervisningsgruppa si. I desse gruppene får konfirmantane vere ein del av ungdomsgruppene eller dei andre aktivitetane i kyrkja. Dei ulike gruppene blir presenterte på T14-Oppstartssamling 5. september