Verksemdsområde

I Vestre Slidre er det mange kyrkjebygg og mykje aktivitet. Her fortel vi om hendingar og opplegg knytt til kyrkjer og kyrkjeliv i kommunen. Vi ynskjer å vera ein meiningsfull møteplass og ein viktig samfunnsaktør i Vestre Slidre kommune. Kyrkja sine aktivitetar femner heile livsløpet og engasjerer både stab og frivillige.