Gravferd

I Vestre Slidre har vi ope for gravferd 2 dagar i veka: Onsdag og Fredag, kl.11.00.

Vi ynskjer å skape verdig og respektfull avskjed. Vi følgjer Den norske kyrkjas ritual som gir forutsigbarhet og håp.

Vi er spesielt merksam på folks forskjellige behov for omsorg. Vi skal halde opp bevisstheita om gravferdas betydning for lokalsamfunnet.