Tilbod til deg som er ung

Hovedbilde for tema

Den norske kyrkja har rom for deg. Uansett.

Kyrkja i Øygarden har gratis samtaletilbod, gode fellesskap og meiningsfulle aktivitetar du kan engasjera deg frivillig i eller delta på. Du kan be om ein gratis samtale om det du tenkjer på, med ein av dei tilsette i kyrkja. Som student kan du også nytte deg av det gratis samtaletilbodet som finst hos studentprestane i landet.