Konfirmant i Os kyrkjelyd

Velkommen som konfirmant 2025!

 

Endeleg er det din tur til å vera konfirmant! Og vi i Os kyrkjelyd vil ønske deg velkommen til eit kjekt og innhaldsrikt konfirmantår hjå oss! 

 

Konfirmanttida er ei tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje nye venner! I konfirmanttida kan du bli betre kjend med deg sjølv, Gud og kva trua kan bety i livet vårt. 

 

Her vil du snart finne brosjyre med informasjon om konfirmanttida

 

Oversikt over aktivitetsgruppene du kan velje mellom finn du lengre nede på denne sida 

Praktisk informasjon

Kva skjer i konfirmanttida?

Vi har eitt konfirmanttilbod til alle 9.klassingar –  uansett om ein går på Os eller Nore Neset ungdomsskule. 

 

Som konfirmant får du lære meir om kva kristendommen er, kva det betyr å tru at alle menneske er skapt av Gud og korleis alle har uendeleg verdi. Du vil bli betre kjend med deg sjølv og andre på ditt kull, og få mange kjekke opplevingar for livet.  

 

Konfirmantarbeidet i Os kyrkjelyd er tett knytta til ungdomsarbeidet vårt, og du vil møte ungdommane våre som leiarar på leir, arrangement eller på aktivitetane.  
 
Vi vil at du som konfirmant skal utforske kyrkja og trua - gjennom aktiviteter og fellesskap i ungdomsarbeidet vårt. 
I ungdomsarbeidet er vi mange ulike mennesker med ulike interesser, og det er du som konfirmant og. Derfor har vi ulike aktivitetsgrupper som du kan velge ut frå di interesse. Her er vi opptekne av å bli godt kjende og skapa trygge relasjonar, gjennom kjekke aktivitetar og opplevingar.

 
Konfirmantsamling onsdagar 
I år har du samling i Os kyrkje eller Nore Neset kyrkje, ut i frå kva aktivitetsgruppe du vel.  

 

Desse gruppene har konfirmantsamling i Tunet/Os kyrkje:

  • SamanForandre
  • JoinUs (band, kor, dans, mat, forming og teknikk

 

 

 

Desse gruppene har konfirmantsamling i Nore Neset kyrkje:

  • UT
  • Padel
  • KRIKsal

 

 

 

 

Sjå detaljar om dette under info om aktivitetsgruppene. 
 
Gudstenester 
I løpet av året skal konfirmantane 8 gudstenester. Nokre av desse ligg allereie i planane vi har laga, medan 4 gudstenester vel dei sjølve når dei vil gå på gjennom året. 

 

Konfirmasjonsgudstenesta vel du ved påmeldinga. Der kan du velje dag og klokkeslett. 

 

Leir 
Alle konfirmantane skal få reise på leir, om dei ønskjer det. Det er utruleg kjekt, og gjev minne for livet. I år reiser konfirmanten på leir med gruppa si, og leiralternativet kan du lese meir om i eigen infobolk. 

 
Konfirmantavgift 
Det kostar 1900,- for å vera konfirmant i Os kyrkjelyd i år. Du kan velje å betale heile denne summen ved påmelding. Eller du kan få den delt opp i fleire faktura utover året. 

Summen dekkjer inn utgifter til undervisningsmateriell, bibel, konfirmantkappe, leirutgifter, mat og ulike arrangement. 
 
Konfirmanttida er for alle 
Økonomi skal ikkje vera eit hinder for å vera konfirmant. Vi vil hjelpe til med å tenke løysingar. Ved behov for ei anna ordning/avtale enn det som er lagt fram her, er de velkomne til å ta kontakt med kyrkjekontoret. Ta kontakt med oss ved behov for tilpassing av konfirmanttida! 
 
Samarbeid med heimen 
Vi er avhengige av at de som foreldre stiller opp og bidrar på ulike aktiviteter i konfirmanttida. Ved påmelding melder du deg til ei av desse oppgåvene: 

- Vaksenstøtte onsdagar; kl. 18.00.-21.00 
- Vaksenstøtte aktivitetsgrupper
- Foreldre leir/overnatting. Dette kan du òg melde deg ved leirpåmeldinga. 

Påmelding til konfirmantopplegget

Påmeldinga startar 1.juni

Det er viktig at påmeldinga til konfirmantåret skjer av ein foresatt. Det er og særs viktig at det er konfirmanten sin kontaktinfo som ligg under konfirmanten sitt namn. Fyll inn all informasjon vi ber om og klikk på «send» for å fullføre påmeldinga.  

 

Du skal få ei stadfesting på epost om at påmeldinga er motteke. Kontakt oss om du ikkje har motteke denne eposten. 

 

Vi erfarer at det er viktig for mange konfirmanter å vera sammen med kjende og vener på aktivitet og leir. Vi vil likevel opplyse om at dei aller fleste klarar seg fint sjølv om dei ikkje kjem saman med andre kjente. Men bruk tid på å avtale med dei det er viktig å reise på leir saman med for eksempel, slik at ein melder seg på rett frå første stund. 

 

"Første mann til mølla"-prinsippet 

Vi har berre plass til eit visst antall i kvar aktivitetsgruppe. Når gruppealternativa vert fulle forsvinn dei frå lista som alternativ vidare, så det er lurt å melde seg på så snart de kan. 

 

Trykk her for å melde deg på konfirmantopplegget 

Konfirmasjonsgudsteneste 

Ved påmelding kan du velgje kva dag og klokkeslett de ønskjer for konfirmasjonen. Vi tilbyr mange gudstenester, vi trur det skal fint for alle å ei gudsteneste som passer. Alternativet forsvinn frå lista når gudstenesta er full.

Informasjon om leir

Alle konfirmantane får dra leir,  
Konfirmantane drar leir med si gruppe, og saman med andre grupper. Desse stadene er allereie booka: 

 

8.-10. november 2024: Raknestunet 

Aktivitetsgrupper: UT 1 og 2, KRIKsal 

24.-26.januar 2025: Raknestunet

Aktivitetsgrupper: Padel 1 og 2, Saman Forandre, Nettkonfirmanter

14.-16.mars 2025: Sosialweekend Join Us, Skjærgardsheimen

Aktivitetsgrupper: Join Us kor, band, dans, teknikk, mat, forming

 

Konfirmanttida er for alle

Alle mennesker er ulike og uansett funksjonsevne har du rett til ei god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, meld frå om dette ved påmelding. 

 

Vi ønskjer, i samarbeid med føresatte å legge til rette for at alle skal få ei god konfirmasjonstid i Os kyrkjelyd. Vi kan tilrettelegge opplegg for konfirmanter med spesielle behov grunna fysisk, psykisk eller sosial utfordringer.

Dersom det er behov for dette er det viktig at konfirmanten og foreldre/føresette tek kontakt med kyrkjekontoret i så god tid som mogleg før konfirmasjonen. Vi ynskjer at alle konfirmantar skal få ei utviklande og fin konfirmasjonstid ut i frå eigne føresetnadar.

Det kan væra ulike grader av tilrettelegging, fra heilt enkle utfordringer, til meir omfattande og langvarig arbeid med konfirmant og foreldre. Nokre gonger er det nødvendig med eit samarbeid med relevante fagmiljø og støtteapparat.

Tilrettelegging handlar ikkje berre om diagnoser og funksjonshemming. Det kan være utfordringer i livet som må tas hensyn til; lese- og skrivevansker, angst, sjenanse, sjukdom i nær familie og så videre.

For nokon kan dette bety ei avtale om å få ringe heim når han/ho er på samlinger, å få gå før det er slutt eller være kirketjenermedhjelper, i staden for å lesa høgt i kyrkja. Dei unge treng tryggheit og forutsigbarheit, og med enkle rutiner og ritualer blir det raskt meir oversiktlig.

For oss handlar det om å kunna gje god hjelp og ta kloke valg i samarbeid med heimen, slik at alle får like mogelegheiter for å kunne delta. Det handler om at vi ønsker det beste for konfirmantane, at dei skal bli inkludert og få praktisere trua si. 

Trygghet
Før konfirmasjonsdagen har vi øving/førebuing i kyrkja. Dersom nokon ønskjer det, kan ein også øve på førebuinga. Det er nemlig ingen som rekk å blir eksperter på det å væra konfirmant, siden det berre skjer ein gong. Derfor er det viktig å gjere opplevelsen så trygg som mulig, slik at dagen står igjen som eit minne for livet.

Fellesskap 
Målet er at alle skal kjenne seg så trygg i gruppa at dei ønskjer å konfirmere seg i fellesskap med andre. Det å få vera konfirmant sammen med dei andre betyr veldig mykje, både for den enkelte, for dei næraste og kyrkjelyden. Den kvite kappa er eit tydelig symbol som understreker at for Gud er vi alle like.

Så tidlig som mulig
Dersom de har spørsmål eller tanker om konfirmantåret for din konfirmant, ta kontakt så tidleg som mogeleg.

Døvekyrkja i Bergen har i tillegg eit eige tilbod, sjå lenka her.

Bur familien i utlandet?
Unge som er bosatt utenfor Norges grenser kan være ”nettkonfirmanter” i regi av Sjømannskirken
Her er lenke til meir informasjon om tilbodet. 

Konfirmasjon og dåp

Dersom du ikkje er døypt kan du likevel bli konfirmert i kyrkja. Over tusen ungdommar blir kvart år døypt i løpet av konfirmasjonstida. Du får god informasjon på førehand og på sjølve dåpsdagen har du med deg dine næraste, til ein fin seremoni. Ta kontakt med oss, eller skriv i påmeldinga om du ynskjer dåp.

Konfirmasjonsdatoane 2025, 2026 og 2027

2025

Laurdag 3. mai - Nore Neset kyrkje

Søndag 4. mai - Os kyrkje

 

Laurdag 10. mai - Os kyrkje

Søndag 11. mai - Nore Neset kyrkje

 

2026

Laurdag 2. mai - Nore Neset kyrkje

Søndag 3. mai - Os kyrkje

 

Laurdag 9. mai - Os kyrkje

Søndag 10. mai - Nore Neset kyrkje

 

2027

Laurdag 1.mai -  Os kyrkje 

Søndag 2. mai -  Nore Neset kyrkje 

 

Laurdag 8. mai - Nore Neset kyrkje

Søndag 9. mai - Os kyrkje

Fasteaksjonen 2025

Fasteaksjonen er konfirmantanes eigen innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Aksjonen finn stad søndag 6. april og pengane går til å skaffe reint drikkevatn til allle.

Du kan lesa meir om Fasteaksjonen her

Sitat

Aktivitetsgrupper du kan velja ved påmelding

Kontakt

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"