Dåp i kyrkja

Kan ikkje laste video uten samtykke for bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Dåp i Os kyrkjelyd

Velkommen til dåp

Barn, unge og vaksne er like velkomne til dåp. Du treng ikkje å prestera noko eller trådde på ein rett måte. Dåpen er ei gåve som det berre er å ta imot.

Dåpsgudstenester i Os kyrkjelyd

Dåpen er ein integrert del av gudstenestelivet i kyrkjelyden vår, slik vert kyrkjelyden óg introdusert for det nye dåpsbornet. Her følgjer litt praktisk informasjon om dåp i Os kyrkjelyd. Antall som kan være til stades i kyrkjene er varierande alt ut i frå gjeldane reglar. Til dykk som ønskjer dåp i kyrkja vil vi seie at de er velkomne til det. Når de melder til dåp, vil de kunne velja datoen som passar for dykk så vil vi kontakta dykk og avtala tidspunkt.

Påmelding til dåp - dåpsførebuing

Påmelding
Påmelding kan skje ved å kontakte kyrkjekontoret eller ved å fylle ut dette skjemaet. Der finn du óg oppdatert oversikt over ledige datoar i dei ulike kyrkjene. Du vert beden om å fylle ut eit registreringsskjema. Dette skjemaet finn du her óg nederst på sida.

Dåpsførebuing
Tysdagen før dåpssøndagen klokka 19.00-20.00 ynskjer vi å møte dykk til ein kort førebuingssamtale. Her går vi gjennom dei praktiske ledda i dåpen, snakkar om trusopplæring og kva dåpen inneber. Denne samtala er felles for dei som har dåpsborn same tid og stad. 

Faddarar
De skal utnemne minimum 2 og maksimum 6 fadrar til dåpsbornet, som alle må vera over 15 år gamle. Fadrane er formelle vitne om at barnet er døypt og skal vere med å lære barnet opp i den kristne trua.

Dåpsdatoar i mai 2024

09.05.2024 11:00 Os kyrkje
12.05.2024 11:00 Os kyrkje
19.05.2024 11:00 Os kyrkje
20.05.2024 11:00 Lysekloster kapell
26.05.2024 10:00 Os kyrkje
26.05.2024 11:00 Nore Neset kyrkje

Dåpsdatoar i juni 2024

02.06.2024 11:00 Os kyrkje
09.06.2024 11:00 Os kyrkje
09.06.2024 11:00 Nore Neset kyrkje
23.06.2024 11:00 Os kyrkje
30.06.2024 11:00 Os kyrkje

 

Dåpsdatoar i juli 2024

07.07.2024 11:00 Os kyrkje
14.07.2024 11:00 Os kyrkje
21.07.2024 11:00 Os kyrkje
28.07.2024 11:00 Os kyrkje

 

Dåpsdatoar i august 2024

 

04.08.2024 11:00 Os kyrkje
11.08.2024 11:00 Os kyrkje
18.08.2024 11:00 Os kyrkje
25.08.2024 11:00 Lysekloster kapell
25.08.2024 11:00 Os kyrkje

 

Dåpsdatoar i september 2024

 

01.09.2024 10:00 Os kyrkje
01.09.2024 11:00 Nore Neset kyrkje
08.09.2024 11:00 Os kyrkje
15.09.2024 11:00 Os kyrkje
22.09.2024 11:00 Os kyrkje
29.09.2024 11:00 Os kyrkje

 

Dåpsdatoar i oktober 2024

 

06.10.2024 11:00 Os kyrkje
13.10.2024 11:00 Nore Neset kyrkje
27.10.2024 11:00 Nore Neset kyrkje
27.10.2024 11:00 Os kyrkje

 

Dåpsdatoar i november 2024

 

03.11.2024 10:00 Os kyrkje
10.11.2024 11:00 Os kyrkje
17.11.2024 11:00 Os kyrkje
24.11.2024 11:00 Os kyrkje

 

Dåpsdatoar i desember 2024

 

01.12.2024 11:00 Nore Neset kyrkje
08.12.2024 10:00 Os kyrkje
15.12.2024 11:00 Nore Neset kyrkje
26.12.2024 11:00 Nore Neset kyrkje

 

Kontakt