Dåp i kyrkja

Kan ikkje laste video uten samtykke for bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Dåp i Os kyrkjelyd

Velkommen til dåp

Barn, unge og vaksne er like velkomne til dåp. Du treng ikkje å prestera noko eller trådde på ein rett måte. Dåpen er ei gåve som det berre er å ta imot.

Dåpsgudstenester i Os kyrkjelyd

Dåpen er ein integrert del av gudstenestelivet i kyrkjelyden vår, slik vert kyrkjelyden óg introdusert for det nye dåpsbornet. Her følgjer litt praktisk informasjon om dåp i Os kyrkjelyd. Antall som kan være til stades i kyrkjene er varierande alt ut i frå gjeldane reglar. Til dykk som ønskjer dåp i kyrkja vil vi seie at de er velkomne til det. Når de melder til dåp, vil de kunne velja datoen som passar for dykk så vil vi kontakta dykk og avtala tidspunkt.

Påmelding til dåp - dåpsførebuing

Påmelding
Påmelding kan skje ved å kontakte kyrkjekontoret eller ved å fylle ut dette skjemaet. Der finn du óg oppdatert oversikt over ledige datoar i dei ulike kyrkjene. Du vert beden om å fylle ut eit registreringsskjema. Dette skjemaet finn du her óg nederst på sida.

Dåpsførebuing
Tysdagen før dåpssøndagen klokka 19.00-20.00 ynskjer vi å møte dykk til ein kort førebuingssamtale. Her går vi gjennom dei praktiske ledda i dåpen, snakkar om trusopplæring og kva dåpen inneber. Denne samtala er felles for dei som har dåpsborn same tid og stad. 

Faddarar
De skal utnemne minimum 2 og maksimum 6 fadrar til dåpsbornet, som alle må vera over 15 år gamle. Fadrane er formelle vitne om at barnet er døypt og skal vere med å lære barnet opp i den kristne trua.

Dåpsdatoar februar 2023

05.02.2023 kl. 10:00 Os kyrkje
05.02.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje
19.02.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
19.02.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje
26.02.2023 kl. 11:00 Os kyrkje

Lista over er ikkje nødvendigvis oppdater til ein kvar tid med tanke på ledig plass eller ikkje. Dersom de ikkje får opp datoen ved elektronisk påmelding, er det ikkje fleire ledige plassar.

Dåpsdatoar mars 2023

05.03.2023 kl. 10:00 Os kyrkje
05.03.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje
12.03.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
26.03.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje

Lista over er ikkje nødvendigvis oppdater til ein kvar tid med tanke på ledig plass eller ikkje. Dersom de ikkje får opp datoen ved elektronisk påmelding, er det ikkje fleire ledige plassar.

Dåpsdatoar april 2023

02.04.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
09.04.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
16.04.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje
16.04.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
23.04.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
30.04.2023 kl. 10:00 Os kyrkje
30.04.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje

Lista over er ikkje nødvendigvis oppdater til ein kvar tid med tanke på ledig plass eller ikkje. Dersom de ikkje får opp datoen ved elektronisk påmelding, er det ikkje fleire ledige plassar.

Dåpsdatoar mai 2023

14.05.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
18.05.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje
21.05.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
28.05.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
29.05.2023 kl. 11:00 Lysekloster kapell

Lista over er ikkje nødvendigvis oppdater til ein kvar tid med tanke på ledig plass eller ikkje. Dersom de ikkje får opp datoen ved elektronisk påmelding, er det ikkje fleire ledige plassar.

Dåpsdatoar juni 2023

04.06.2023 kl. 11:00 Os kyrkje
11.06.2023 kl. 10:00 Os kyrkje
11.06.2023 kl. 11:00 Nore Neset kyrkje
18.06.2023 kl. 11:00 Os kyrkje

25.06.2023

kl. 11:00

Os kyrkje

Dåpsdatoar juli 2023

02.07.2023

11:00

Os kyrkje

09.07.2023

11:00

Os kyrkje

16.07.2023

11:00

Os kyrkje

23.07.2023

11:00

Os kyrkje

30.07.2023

11:00

Os kyrkje

Dåpsdatoar august 2023

06.08.2023

11:00

Os kyrkje

13.08.2023

11:00

Os kyrkje

20.08.2023

11:00

Os kyrkje

27.08.2023

11:00

Os kyrkje

Dåpsdatoar september 2023

03.09.2023

11:00

Nore Neset kyrkje

03.09.2023

11:00

Os kyrkje

 

Kontakt