Gravferd

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed, og til å ta fram minner, enten for å gjøre eget liv rikere – eller for å avslutte en historie.

Gravferds-seremonien betyr mye for et reelt følelsesmessig adjø med den døde. Den kan gi sorgen en retning som omdanner sorgen til en ressurs i livet til de pårørende.

Sammen med båreandakten og evt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Minneord, kranspålegging, lystenning, skriftlesing og bønner, gir de som er med muligheten til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.