Vielse i kirken

Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre og holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner tilstede.

Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling. I vitners nærvær og for Guds ansikt gir to mennesker hverandre løftet om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære ekteskapet gyldig. I kirkene i Kongsberg er alle velkommen til å gifte seg - enten paret består av mann og kvinne eller to av samme kjønn.

Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Det koster ingenting for medlemmer av Den norske kirke å leie kirkene i Kongsberg og Sandsvær til vielser. Se lenker under for mer informasjon og praktiske råd til deg som planlegger bryllup i kirken. Her kan du også sende henvendelse om reservasjon av tid for vielse.