Fjaler sokn

I Fjaler sokn er det to kyrkjer: Dale og Guddal, og to bedehuskapell: Folkestad og Hellevik. Fjaler sokn tilhøyrer Sunnfjord prosti i Bjørgvin bispedømme.