Kyrkjeblad for Fjaler

Kyrkjebladet vert sendt ut til alle husstander i Fjaler. Du som bur utanfor Fjaler kan abonnere og få bladet tilsendt i posten ved å ta kontakt med kyrkjekontoret. For å betale for kyrkjebladet, kan du Vippse til "Kyrkjeblad for Fjaler" #557133 eller bruke bankkontonr. 3741 20 73135. Prisen i 2024 er kr. 250,- for dei som bur i Fjaler og kr. 300,- for dei som får tilsendt.