Konfirmasjon

Konfirmasjonstida er ei tid for refleksjon og opplevingar. I løpet av konfirmasjonstida får ungdomane vete meir om seg sjølve, kristendommen og Gud, - og om kva trua kan bety i kvardagen.

Påmeldingen til konfirmasjon skjer på forsommeren året før, som regel i juni før sommerferien starter. Vi tilbyr eit variert konfirmantopplegg. På nettstedet "konfirmant.no" kan du finne alt du lurer på om konfirmasjon.