Gravferd i Bremanger

Kyrkjekontoret, i hovuddsak ved kyrkjeverje, legg til rette for at gravferd kan gjennomførast på ein verdig måte. Mange vel å engasjere eit gravferdsbyrå for å organisere gravferda, dei hjelper då til med planlegging og gjennomføring av gravferda. Dei gjer då og dei nødvendige avtalar med kyrkjekontoret. Det er og fullt muleg å gjere det meste av planlegging og gjennomføring av gravferda sjølv.