Barn og unge

Born og unge er velkommen i fellesskapet i Ulstein sokn

Noko arbeid er drive av tilsette i soknet, noko er drive i samarbeid med kristne barne- og ungdomsorganisasjonar, og noko er drive av frivillige i organisasjonane.