Lister ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til valgrådet i bispedømmet. Samme gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt.

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Hvilke krav stilles til listeforslag?

Alle listeforslag må oppfylle en del vilkår, disse finner du i kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd:

 • Det må angis hvilket valg det gjelder.
 • Det må ha en overskrift som angir den nomineringsgruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av en registrert nomineringsgruppe, skal overskriften være enslydende med nomineringsgruppens registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på en registrert nomineringsgruppe eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
 • Det må angis hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt.
 • Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.
 • Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret eller valgrådet om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg.
 • Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i kirkevalgreglene § 7-4:
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  • Dersom en kandidat til bispedømmeråds- og kirkemøtevalg eller menighetsrådsvalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i bispedømmet eller i soknet når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  • Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når bispedømmeråd og Kirkemøtet trer i funksjon.

 

Ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges som medlemmer i bispedømmerådet. Forslaget kan maksimalt inneholde 18 kandidatnavn.

Listeforslag ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal inneholde minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn, minst 20 prosent kandidater som er under 30 år samt kandidater fra minst tre prostier i bispedømmet. Minst en av kandidatene under 30 år bør plasseres på en av de tre øverste plassene på listen. Kandidater som fyller 30 år i valgåret regnes i denne sammenheng som under 30 år.

På lister fra nomineringsgrupper kan inntil to av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av antallet stemmer listen får. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift (kirkevalgreglene § 7-2 tredje ledd).

Det er ulike regler for levering av listeforslag avhenigig av om forslaget kommer fra en registrert nomineringsgruppe, andre grupper eller fra en nominasjonskomité. 

Listeforslag fra uregistrerte grupper

Listeforslaget skal være underskrevet av minst 100 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer i bispedømmet, der maksimalt 50 prosent av underskriverne kommer fra ett og samme sokn (kirkevalgreglene § 7-3.) Det er krav om at underskriftene skal være skriftlig på papir. Det er viktig at underskriftene og listeforslaget er på samme ark, slik at det tydelig fremkommer at underskriverne vet hva de har signert på. Listeforslaget kan også være på en side av arket, mens underskriftene er på den andre siden av arket. Så lenge valgrådet gjennom en kontroll av et scannet dokument klarer å forsikre seg om at underskriftene er «på listeforslaget», legger Kirkerådet til grunn at valgrådene også kan godkjenne scannede dokumenter av underskriftene.

Det er anbefalt å samle inn flere underskrifter enn 100, i tilfelle noen av dem som signerer ikke har stemmerett, og underskriftene derfor ikke blir godkjent.

Listeforslag fra registrerte nomineringsgrupper

For nomineringsgrupper som er registrert av Kirkerådet skal listeforslaget  være underskrevet av minst to av styremedlemmene i nomineringsgruppens lokalavdeling i det bispedømmet listen gjelder. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.

Registrering av nomineringsgrupper.

Listeforslag fra nominasjonskomité

Listeforslag fra nominasjonskomiteen skal kun være underskrevet av nominasjonskomiteens medlemmer.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"