Møte i Kirkerådet

21.–22. september

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Følg møtet i Kirkerådet

På denne siden kan du lese sakspapirer til møtet i Kirkerådet ved å trykke på navnet i den aktuelle saken under. 

Protokoll Kirkerådet 21.-22. sept.

Følg Kirkerådets saksbehandling direkte eller i opptak her

Kjøreplan Kirkerådet september 2023

Dersom sendingen ikke er aktiv kan det skyldes at Kirkerådet behandler saker for lukkede dører eller at rådet har pause i saksbehandlingen. 

Saksliste 

KR 62/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

KR 63/23 Orienteringssaker

KR 63.1/23 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU

KR 63.2/23 Høringssvar - Endringer i kulturloven 

KR 63.3/23 Brev fra Barne- og familiedepartementet - Rett til fri fra arbeid for utøvelse av demokratiske verv i Den norske kirke

KR 63.4/23 Høringssvar - Endringer i utlendingsforskriften

KR 63.5/23 Fullmaktsoversikt for rettssubjektet Den norske kirke

KR 63.6/23 Økonomistatus pr 31.juli 2023

KR 63.7/23 Fremme likestilling og hindre diskriminering – LIM-rapportering til Kirkerådet

KR 63.8/23 Høringssvar - Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til event og arrangement

KR 63.9/23 Protokoll Innovasjonsmidler diakoni

KR 63.10/23 Innstilling innovasjonsmidler diakoni 2023 med begrunnelse

KR 64/23 Referatsaker

KR 64.1/23 Protokoll Kontrollutvalget 11.mai 2023

KR 64.2/23 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 19. juni 2023

KR 64.3/23 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 19. juni 2023

KR 64.4/23 Protokoll fra Sjømannskirkens generalforsamling 2023

KR 64.5/23 Protokoll fra internettvalgstyret 12. juni 2023

KR 64.6/23 Protokoll fra internettvalgstyret 4. august 2023

KR 64.7/23 Protokoll fra internettvalgstyret 11. august 2023

KR 64.8/23 Protokoll fra internettvalgstyret 18. august 2023

KR 64.9/23 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 22. august 2023

KR 64.10/23 Referat fra Finansutvalget 23. august 2023

KR 64.11/23 Referat fra LHBT-utvalget 25. august 2023

KR 64.12/23 Protokoll fra internettvalgstyret 25. august 2023

KR 64.13/23 Protokoll fra internettvalgstyret 1. september 2023

KR 64.14/23 Offentlig protokoll fra internettvalgstyret 11. september 2023 - del 1

KR 64.15/23 Offentlig protokoll fra møte i internettvalgstyret 11. september 2023 - del 2

KR 65/23 Dåp og nattverd utenfor hovedgudstjenesten

KR 66/23 Etiske retningslinjer for Den norske kirke

KR 67/23 Høring - Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

KR 67.1/23 Rapport fra utvalg for tilskuddsforvaltning

KR 68/23 Endringer i regler om godtgjøring

KR 68.1/23 Reglement for godtgjøring til folkevalgte

KR 69/23 Prosess for arbeidet med sannhet og forsoning

KR 70/23 Tilsetting av biskop i Sør-Hålogaland (Unntatt offentlighet)

KR 71/23 Videre arbeid med Den norske kirkes immaterielle kulturarv 

KR 72/23 Høring - Instruks for Kirkerådet

KR 72.1/23 Rapport med utkast til instruks for Kirkerådet

KR 72.2/23 Forslag til instruks for Kirkerådet

KR 73/23 Høringssvar - Endringer i trossamfunnsloven (Unntatt offentlighet)

KR 74/23 Plan for kirkelig undervisning og læring

KR 74.1/23 Plan for kirkelig undervisning og læring - overordnet del

KR 75/23 Evaluering av Kirkemøtet 2023

KR 76/23 Høringssvar - Kommunal pensjonsordning for Den norske kirke (Unntatt offentlighet)

KR 77/23 Videre arbeid med kontrollordninger

KR 78/23 Klage fra Sandnes kirkelige fellesråd på vedtak fra Stavanger biskop vedrørende tilbygg til Høyland kirke.pdf

KR 78.1/23 Begrunnelse for revidert klage på avslag

KR 78.2/23 Berge første vurdering (13.02.2022)

KR 78.3/23 Berge andre vurdering (26.02.2022)

KR 78.4/23 Fasade N

KR 78.5/23 Fasade V

KR 78.6/23 Fasade Ø

KR 78.7/23 Fotografi fra arkitekt Berge av våpenhuset

KR 78.8/23 Høyland - plantegning

KR 78.9/23 Høyland kirke - fugleperspektiv

KR 78.10/23 Høyland kirke - søknad

KR 78.11/23 Illustrasjon av kirken med kjeller - plantegning - plassering av løfteplattf.

KR 78.12/23 Kjeller - plan

KR 78.13/23 Møteref fra befaring Høyland kirke 22.09.2021

KR 78.14/23 Riksantikvarens uttalelse til klagen 24.08.2023

KR 78.15/23 Riksantikvarens vurdering 13.12.2022

KR 78.16/23 Tegninger fra arkitekt Berge 25.05.2022 som supplerer illustrasjonene i søknaden

KR 79/23 Etablering av diakoniråd

KR 79.1/23 Vedtekter for diakoniråd

KR 79.2/23 Utredning relasjon KR spes. organisasjoner endelig

KR 80/23 Kirkelig organisering - status og videre arbeid

KR 81/23 Overføring av eiendom fra OVF - status, konsekvenser og veidere prosess (Unntatt offentlighet)

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"