Høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser fra de nasjonale organene i Den norske kirke.

2023

Høringssvar NOU 2022 10 Inntektssystemet for kommunene - 03.01.23

Høringssvar - Endringer i sikkerhetsforskriften - 18.01.23

Innspill til kulturdepartementet om statens strategiarbeid for kulturfrivillighet - 30.01.23

Høringssvar - endringer i trossamfunnsloven - 16.10.23

2022

Høringssvar - Kirkerådet- NRK-plakaten – 31.01.22  

Høringssvar - Adgang til å avholde fjernmøter og ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda – 16.03.22 

Midlertidig endringer i lovverket - Ukraina – 07.04.22 

Inspill til neste folkehelsemelding – 12.04.22 

Høringssvar - Forskrift om tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminring og hatefulle ytringer – 12.05.22 

Vesentlig endring av gravplassloven - Høring – 16.09.22 

Innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget KUD – 21.09.22 

Høringssvar digitalisering av gravferdsmelding – 28.09.22 

Høring - forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024_2027 - 22.12.22

 

2017

12. desember 2017
Høringsuttalelse - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - til Kulturdepartementet

7. desember 2017
Endringer i utlendingsforskriften - Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

30. november 2017
NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

13. november 2017
Høringsuttalelse endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - til Kommunal- og Moderniseringsdepartement

13. oktober 2017
Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

20. september 2017
Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

15. september 2017
Forslag til endring i utlendingsloven og stykkprisforskriften - fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist

13. september 2017
Høringsuttalelse til ny personopplysningslov og gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett - til Justis- og beredskapsdepartementet

21. juni 2017
Høringsuttalelse fra Kirkerådet til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2017 - Integrasjon og tillit (Brochmann II-utvalget)

24. april 2017
Høringssvar til Helsedirektoratet  - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

3. april 2017
Høringssvar til  Justis- og beredskapsdepartementet  - Tilknytningskrav for familieinnvandring 
 
10. mars 2017
Høringssvar – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 (2015-2016) - til Justis- og beredskapsdepartementet 

1. mars 2017
Høringsuttalelse – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet - til Arbeids- og sosialdepartementet  

23. februar 2017
Høringsuttalelse - På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming - til Barne- og likestillingsdepartementet  

14. februar 2017
Høringssvar – forslag om endringer av forskriftsbestemmelser for avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv. - til Justis- og beredskapsdepartementet

13. februar 2017
Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler - til Justis- og beredskapsdepartementet

8. februar 2017
Høringssvar på forslaget om endringer i utlendingsforskriften, underholdskravet i familieinnvandringssaker - til Justis- og beredskapsdepartementet 

2. januar 2017
Høringssvar endring i forskrift om forvaltningsområde for samisk språk - Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"