Møte i Kirkerådet

7.-8. desember 2023

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Følg møtet i Kirkerådet

På denne siden kan du lese sakspapirer til møtet i Kirkerådet ved å trykke på navnet i den aktuelle saken under. 

Protokoll Kirkerådet 7.-8.des

Følg Kirkerådets saksbehandling direkte eller i opptak her

Offentlig kjøreplan Kirkerådsmøte (oppdatert 05.12.23)

Dersom sendingen ikke er aktiv kan det skyldes at Kirkerådet behandler saker for lukkede dører eller at rådet har pause i saksbehandlingen. 

Offentlig saksliste

KR 82/23    Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 83/23 Orienteringssaker

KR 83.2/23_Høringssvar - kommunal pensjonsordning for Den norske kirke

KR 83.3/23 Høringssvar - Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

KR 83.4/23 Høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen_ En landsdekkende folkekirke

KR 83.5/23 Høringssvar - NOU 2023_ 17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid

KR 83.6/23 Innspill til utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet om kirkens bidrag

KR 83.7/23 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og Hovedorganisasjonen KA

KR 83.8/23 Rapport med resultat frå medlemsundersøkinga 2023

KR 83.9/23 Orientering om klagesaker ved kirkevalget 2023

KR 83.10/23 Notat om dialogaktiviteter knyttet til krigen i Israel og Gaza

KR 84/23 Referatsaker

KR 84.1/23_Referat fra møte i Menneskerettighetsutvalgets 11. september 2023

KR 84.2/23 Protokoll fra Kirkens Nødhjelps representantskapsmøte 2023

KR 84.3/23 Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 26. april 2023

KR 84.4/23 Referat fra møte i Menneskerettighetsutvalget 14. april 2023

KR 84.5/23 Referat fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål 20. september 2023

KR 84.6/23 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 27.-28. april 2023

KR 84.7/23 Referat fra møte mellom valgte ledere i KA og KR 9. november 2023

KR_84 8/23 Protokoll fra møte i Kirkerådets økonomiutvalg 8. november 2023

KR 84.9/23 Protokoll fra møte i Kirkerådets arbeidsutvalg 12. oktober 2023

KR 84.10/23 Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 26. oktober 2023

KR 85/23 Organisasjonsutvikling - Strategi for fellesløsninger i Den norske kirke (Kirkemøte 2024)

KR 86/23 Videreføring av fagutvalg for LHBT+ i Den norske kirke

KR 86.1/23 Rapport, LHBT-utvalget i Den norske kirke

KR 87/23 Ordning for askeonsdag

KR 87.1/23 Liturgisk ordning for askeonsdag - bokmål

KR 87.2/23 Liturgisk ordning for oskeonsdag - nynorsk

KR 87.3/23 Veiledning til ordning for askeonsdag - bokmål

KR 87.4/23 Rettleiing til ordning for oskeonsdag - nynorsk

KR 87.5/23 Liturgisk ordning for askeonsdag med spor endringer

KR 89/23_Budsjett 2024

KR_90/23_Årsplan 2024

KR 90.1/23 KR årsplan 2024 (nivå 1)

KR 90.2/23 Utfordringsbildet 2023.PDF

KR 92/23 Organisasjonsutvikling - folkevalde, bispedømerådet og soknerådet (Kyrkjemøtet 2024)

KR 93/23 Kirkemøtet 2024 - foreløpig saksliste og program

KR 93.1/23 Programskisse Kirkemøtet 2024

KR 94/23 Evaluering av dagens ordning for tilsetting av biskop

KR 95/23 Sannhet og forsoning (Kirkemøtet 2024)

KR 95.1/23 Vedlegg KM-sak Sannhet og forsoning

KR 96/23 Fra statskirke til organisasjon i sivilsamfunnet - mål og rammer for videre arbeid med kirkeordning

KR 97/23 Klagesaker på kirkebyggfeltet – forslag om overføring av myndighet fra Kirkerådet til Den norske kirkes klagenemnd (Kirkemøtet 2024)

KR 98/23 Innkjøp av bøker i forbindelse med ny bibeloversettelse 2023

KR 98.1/23 Presentasjon av Bibel 2024

KR 99/23 Etiske retningslinjer for Den norske kirke

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"