Møte i Kirkerådet

8.-9. desember 2022

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Følg Kirkerådets møte

Kirkerådet møtes til møte 8.–9. desember 2022. 

Trykk her for å se opptak av møtet. 

Protokoll fra møtet

Kjøreplan for Kirkerådets møte desember 2022

Pr 24.11.2022

KR 90/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 91/22 Orienteringssaker

KR 91.1/22 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU

KR 91.2/22 Fra sprint til utramaraton - Den norske kirkes erfaringer fra Koronaperioden

KR 91.3/22 tildeling av innovasjonsmidler diakoni 2022

KR 91.3.1/22 Avslag tildeling av innovasjonsmidler diakoni

KR 91.4/22 Høringssvar - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

KR 91.5/22 Inspill til handlingsplan mot rasisme og diskriminering

KR 91.6/22_Høringssvar - overordnet bevaringsstrategi, Riksantikvaren

KR 92/22 Referatsaker

KR 92.1/22 Referat fra møte i LHBT-utvalget 31. oktober 2022

KR 92.2/22 Protokoll Tilleggsgavefondet 13. september 2022

KR 92.3/22 Protokoll Tilleggsgavefondet 9. november 2022

KR 92.4/22 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 16. november 2022

KR 92.5/22 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 16. november 2022

KR 92.6/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 03.09.22

KR 92.7/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 04.12.20

KR 92.8/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 09.09.21

KR 92.9/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 09.12.21

KR 92.10/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 25.03.22

KR 92.11/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 06.09.22

KR 92.12/22 Protokoll Kontrollutvalget 01.09.22

KR 93/22 Årsplan for de sentralkirkelige råd 2023

KR 93.1/22 Årsplan 2023 nivå 1

KR 93.2/22 Utfordringsbildet 2022

KR 94/22 Budsjett 2023 - rettssubjektet Den norske kirke

KR 95/22 Endringer i regler om godtgjøring

KR 95.1/22 Reglement for godtgjøring til folkevalgte

KR 96/22 Etablering av eiendomsselskap - stiftelse av selskapet og forberedelse av overføring

KR 96.1/22 Stiftelsesdokument

KR 96.2/22 Villighetserklæring utkast

KR 96.3/22 Eierskapspolitikk utkast

KR 96.4/22 Forretningsplan - utkast

KR 96.5/22 Utkast til instruks for styret

KR 96.6/22 Utkast til instruks for daglig leder

KR 97/22 Kirkelig organisering - utvalg for å vurdere tiltak som styrker samisk kirkeliv

KR 98/22 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet med tilhørende endring i kirkeordningen 2. gangs behandling

KR 99/22 Delingsprosjekt med OVF – håndtering av delingsporteføljen - u.off inntil vedtak er fattet

KR 100/22 Adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting

KR 100.1/22 Brev fra Åpen folkekirke

KR 101/22 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av og i kirken

KR 101.1/22 Vedlegg - begrepsavklaring

KR 102/22 Kirkemøtet 2023 - saksliste og program

KR 103/22 Kirkelig organisering - videre arbeid

KR 103.1/22 Tentativ skisse til framdriftsplan

KR 104/22 Oppnevning av delegasjonsleder til LVFs generalforsamling 2023

KR 105/22 Oppnevning av delegater til Konferansen av europeiske kirker KEKs generalforsamling 2023

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"