Sakspapir til Kyrkjemøtet 2021

116 medlemmer møtest til Kyrkjemøtet i Trondheim, 11.-16. november 2021. Sakspapira til dei 27 sakene kan du lese her.

116 medlemmer møtast i april til sakshandsaming på Kyrkjemøtet. Foto frå Kyrkjemøtet 2020, fotograf Ole Martin Wold.

Komitéhøringer

Kirkemøtets forretningsorden § 5-5 åpner for at kirkemøtekomiteen kan motta muntlige redegjørelser i form av høringer.

Kirkerådet vedtok i sak KR 06/20 at «Kirkerådet fastsetter frist for å melde seg til høring i komité på Kirkemøtet til en uke før Kirkemøtet konstituerer seg». Frist for å levere søknad er fredag 5. november kl 09.00. Søknaden må inneholde hvilke tema en ønsker å ta opp, og sendes post.kirkeradet@kirken.no.

Det er komiteen selv som avgjør om det holdes komitéhøringer. Dette besluttes når komiteen konstituerer seg.

Programskisse KM 2021

 

Kyrkjemøtet – november 2021 

 

Protokoll fra Kirkemøtet 2021

 

Sakspapirer til Kirkemøtet 2021

KM 04/21   Innkalling til Kirkemøtet 2021  

KM 05/21 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak

KM 06/21 Valg og oppnevninger

KM  06.1/21 Valg av dirigentskap for møtet

KM 06.2/21 Valg av tellekorps for møtet

KM 06.3/21 Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer

Fordeling av medlemmer på komiteene

KM 06.4/21 Valg av ny vara i Mellomkirkelig råd

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 07/21 Orienteringssaker

KM 07.1/21 Årsrapport for den norske kirke 2019

KM 07.1.1/21 Årsrapport 2020 den norske kirke

KM 07.2/21 Årsrapport for Bispemøtet 2019

KM 07.2.1/21 Årsrapport for Bispemøtet 2020

KM 07.3/21  Protokoll fra UKM 2019

KM 07.3.1/21 Protokoll UKM 2020

KM 07.4/21 Årsmelding for Døvekirken 2019_Hoyopplost

KM 07.4.1/21 Årsmelding 2020 Døvekirken offisiell

KM 07.5/21 Sjoemannskirken-aarsrapport-2019

KM 07.5.1/21 Sjømannskirken-årsrapport-2020

KM 07.6/21 Opplysningsvesenets fond - en orientering

KM 07.6.1/21 Opplysningsvesents fonds fremtid fra Bønnelista

KM 07.7/21 Et utfordringsbilde for Den norske kirke

KM 08/21 Kirkerådets fordeling av midler 2022_2023 og budsjett 2021

KM 08.1/21 Årsregnskap for Den norske kirke (KR 32_21)

KM 08.2/21 Budsjett 2021 (KR 91_20)

KM 08.3/21 Budsjett 2021_engangstilskudd (KR44_21)

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag

KM 09.1/21 Vedlegg 1

KM_07_2_1_21_Årsrapport for Bispemøtet 2020

M 09.2/21 Vedlegg 2

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 10/21 Overordnede problemstillinger ved endring av kirkevalgreglene m.m

KM 10.1/21 Høringsoppsummering

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 12/21 Helhetlig menighetsplan

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet

KM 13.1/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 14/21 Endringer i kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m.

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord - Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige organer

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke

KR 83/20 Rapport for rekrutteringsprosjekter 2018-2020

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 20/21 Det kirkelige regelverket - forankring og fornyelse etter kirkelovens opphevelse

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke

KM 22.1/21 Mer himmel på jord

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester

KM 23.1/21 Sammenstilling av liturgi 2021_2022 bokmål

KM 23.2/21 Sammenstilling av liturgi 2021_2022 nynorsk

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger

KM 24.1/21 Utredning fra kvalifikasjonsutvalget

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 25/21 Forholdet mellom Kyrkjerådets arbeidsgjevarutval og Kyrkjerådet

KM 25.1/21 Forslag til mandat for arbeidsgjevarutvalet

KM 25.2/21 Mandat Arbeidsgjevarutvalet

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 26/21 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden (retting av inkurie)

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 27/21 Val av eksternrevisor

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for prestetjenesten

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 30/21 Særskilte preiketekstar

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 31/21 Kirken som sivilsamfunnsaktør

➜ Kirkemøtets vedtak

Kyrkjemøtets skriftlege handsaming 10. mars 2021

Protokoll frå skriftleg kyrkjemøte 2021

Saksliste

KM 01/21 Godkjenning av særskilt behandlingsform med skriftlig saksbehandling etter Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte ledd
KM 02/21 Mindre endring i kirkeordningen § 13 (fjernmøte i menighetsmøte)
KM 03/21 Endringer i regler om formene for menighetsmøtets virksomhet

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"