Kirkemøtet 13.11.2006 - 19.11.2006 Øyer

Kirkemøtet 13.11.2006 - 19.11.2006 Øyer


Forslag til saksliste
Saksdokumenter - Forslag til sakslisteKM2006

Kirkemøtets delegater
Saksdokumenter - Kirkemøtets_delegater

KM 01/06 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Dok. 1.2/06 Innstilling fra protokollkomiteen

KM 02/06 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Forside0206
Saksdokumenter - Dok. 2.6/06 Valg av komitéledere for møtet
Saksdokumenter - Dok. 2.12/06 Oppnevning av medlemmer til rådsmøtet og styret i Nye Norges Kristne Råd
Saksdokumenter - Dok. 2.4/06 Valg av valgkomité for perioden 2007-2010
Saksdokumenter - Dok. 2.3/06 Valg av protokollkomité for perioden 2007-2010
Saksdokumenter - Dok. 2.2/06 Valg av tellekorps
Saksdokumenter - Dok. 2.5/06 Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
Saksdokumenter - Dok. 2.1/06 Valg av dirigentskap for møtet
Saksdokumenter - Dok. 2.14/06 Oppnevning av medlemmer til Kirkens Nødhjelps representantskap 2007-2011
Saksdokumenter - Vedlegg til dok. 2.9/06
Saksdokumenter - Dok. 2.10/06 Valg av medlemmer til Kirkerådets evalueringsnemnd for perioden 2007-2010
Saksdokumenter - Presentasjon av kandiadter til valg til Kirkerådet
Saksdokumenter - Presentasjon av kandidater til valg til Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Valg av medlemmer til Kirkerådet
Saksdokumenter - Oppn. medl. Sjømannskirkens
Saksdokumenter - Oppn. medl. Bibelselskapets representantskap
Saksdokumenter - Presentasjon av kandidater til valg til Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Valg av medlemmer til Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Valg av medlemmer til Samisk kirkeråd

KM 03/06 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Dokument 3.2/06 Gudstjenestereformen – rapport og veien videre
Saksdokumenter - Dokument 3.3/06 Fråsegna frå Lærenemnda: ”Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken”
Saksdokumenter - Vedlegg 3.3.2/06 Vedtak i KM 15/95
Saksdokumenter - Dokument 3.7/06 Årsmelding 2005 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Saksdokumenter - Vedlegg 3.4.2/06 Statistikk for Den norske kirke 2005
Saksdokumenter - Dokument 3.9/06 Statusrapport etter 10 års drift av Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Saksdokumenter - Vedlegg 3.4.1/06 apport for prosjekter med støtte fra Opplysningsvesenets fond 2005
Saksdokumenter - Dokument 3.1/06 Statusrapport for arbeidet med ”Trosopplæring i en ny tid”
Saksdokumenter - Dokument 3.10/06 Rapport fra generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd februar 2006
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Dokument 3.5/06 Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2006
Saksdokumenter - Dokument 3.8/06 Årsmelding 2005 Døvekirkenes fellesråd
Saksdokumenter - Dokument 3.4/06 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2005
Vedlegg - Protokolltilførsel til sak KM 3.3/06 Fråsegna frå Lærenemnda

KM 04/06 Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke
Saksdokumenter - KM_04_1_06
Vedtak - KM06_vedtak Kommunikasjonsplattform

KM 05/06 Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet
Vedtak - KM06_vedtak_protokollkomiteen
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 5.1.1/06 Retningslinjer for protokollkomiteen vedtatt av KM 1987

KM 06/06 Plan for kirkemusikk
Vedtak -
KM06 Plan for kirkemusikk
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 6.2.3/06 Domkantorene - stilling og rolle
Saksdokumenter - Vedlegg 6.2.2/06 Organiseringen av den kirkemusikalske virksomheten
Saksdokumenter - Dokument 6.2/06 - et folk som synger spiller og danser - Plan for kirkemusikk i Den norske kirke
Saksdokumenter - Vedlegg 6.2.1/06 Forslag til lokal kirkemusikkplan

KM 07/06 Samisk kirkeliv - åpen kirke i forsoningens tegn
Vedtak -
KM06 samisk kirkeliv - åpen kirke i forsoningens tegn
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.1/06 Informasjon om samisk kirkeliv i 2006 - i et nasjonalkirkelig perspektiv
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.4/06 Rapport fra Policy Reference Committee KVs 9. generalforsamling februar 2006 punkt 16 - utdrag
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.3/06 Sameloven kap. 3
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.5/06 ILO konvensjonen art. nr. 169 - utdrag
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.2/06 Karasjokerklæringen
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 08/06 NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 8.2.3/06 Vedtak fra Ungdommens kirkemøte sak 04/06 Staten og kirken
Saksdokumenter - Vedlegg 8.2.2/06 Høringsbrev fra KKD med vedlagt spørreskjema
Saksdokumenter - Utkast til høringsuttalelse
Vedtak - KM06_Kirkemøtets høringsuttalelse
Saksdokumenter - Sammendrag av høringsuttalelsene fra mneighetsråd
Saksdokumenter - Sammendrag av høringsuttalelsene fra bispedømmerådene
Saksdokumenter - Kirkerådets sammenfatning av innkomne høringssvar

KM 09/06 Valg av hovedprinsipp for nye tekstrekker
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg
Vedtak - KM06 vedtak - tekstrekker

KM 10/06 Endringer i statuttene for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd
Vedtak -
KM06vedtak_MKR_SKR
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 10.1.2/06
Saksdokumenter - Vedlegg 10.1.1/06 Komitéinnstilling og vedtak fra sak KM 12/05 Endringar i samansetjinga av dei sentralkyrkjelege råd

KM 11/06 Innvandring og integrering - Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 11.1.1/06 Aktuelle tall statistikk vedr. innvandring til Norge
Vedtak - KM06_vedtak_integrering

KM 12/06 Utfordringer i religionsmøtet
Vedtak -
KM06_vedtak utfordringer i religionsmotet
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Dokument 12.2/06 Utkast til Veiledning i religionsmøte

KM 13/06 Den norske kyrkja - ein arbeidsplass for menneske med funksjonshemmingar?
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - KM06 Den norske kyrkja - ein arbeidsplass for menneske med funksjonshemmingar?

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"