Kirkemøtet 11.-16. april 2018 i Trondheim

Kirkemøtet 2018 ble arrangert i Trondheim 11.-16. april. Her finner du saksdokumenter og vedtak.

Foto: Tor Erik Chavez

 

 

Sakslisten

KM 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

KM 02/18 Kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet

KM 03/18 Valg    
1. Valg av dirigentskap for møtet
2. Valg av tellekorps
3. Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
4. Valg av komitéledere for møtet
5. Valg av leder til Kirkerådet
6. Valg av leder til Mellomkirkelig råd
7. Valg av leder til Samisk kirkeråd
  Kirkemøtets vedtak - ledervalg

KM 04/18  Orienteringssaker
1. Årsrapport for de sentralkirkelige råd 2016
2. Årsrapport for Den norske kirke 2017
3. Årsrapport Bispemøtet 2017
4. Protokoll fra UKM 2017
5. Årsmelding fra Døvekirken 2016 og 2017
6. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2016 og 2017
7. KEKs generalforsamling i 2018 (- brosjyre om europeisk økumenikk)
8. Rapport fra LVFs generalforsamling 2017

KM 05/18 Ordning for utpeking av biskop
Vedlegg: Oppsummering av høringen om ordning for utpeking av biskop
  Kirkemøtets vedtak

KM 06/18 Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) mv.
Vedlegg: Oppsummering av høringen om nye kirkevalgregler
Vedlegg: Forslag til nye kirkevalgregler - to regelforslag
  Kirkemøtets vedtak

KM 07/18 Visjonsdokument 2019-2021
Vedlegg: Forslag til nytt visjonsdokument
Vedlegg: Høringssvar - høring om nytt visjonsdokument
  Kyrkjemøtet sitt vedtak

KM 08/18 Ordning for samisk kirkelig valgmøte
  Kirkemøtets vedtak

KM 09/18 Endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister
  Kirkemøtets vedtak

KM 10/18 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - uttalelse fra Kirkemøtet
Vedlegg: Utfyllende saksutredning - dokument B
Vedlegg: Høringsdokument til Kirkemøtet - KUD 15. februar 2018
Vedlegg: Høringsbrev fra KUD 14. februar 2018
Vedlegg: Høringsnotat 25. september 2017
Vedlegg: Kirkerådets høringsuttalelse 12. desember 2017
  Kirkemøtets vedtak

KM 11/18 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing
  Kirkemøtets vedtak

KM 12/18 Endring i regler gitt av Kirkemøtet
Vedlegg: KM 12.1/18 Melding av saker til Kirkemøtet 2018 fra Bispemøtet
  Kirkemøtets vedtak

KM 13/18 Framtidig organisering av Kirkelig utdanningsenter i nord (KUN)
  Kirkemøtets vedtak

KM 14/18 Kirkemøtets fordeling av midler for 2019 og orientering om budsjett for 2018
Vedlegg: Budsjett 2018 for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd - dokument til møtet i Kirkerådet desember 2017 (sak KR 53/17).
Vedlegg: Statsbudsjettet 2019 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke - dokument til møtet i Kirkerådet desember 2017 (sak KR 54/17).
  Kirkemøtets vedtak

KM 15/18 Kirkerådets sammensetning    
  Kirkemøtets vedtak

KM 16/18 Kontrollutvalgets innstilling til Kirkemøtet vedrørende forvaltningsrevisjon, budsjett m.v.
  Kirkemøtets vedtak

KM 17/18 Vis gjestfrihet! (resolusjon)
  Kirkemøtets vedtak

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"