Kirkemøtet 06.04.2016 - 12.04.2016 Trondheim

Kirkemøtet 2016 ble holdt i Trondheim 6.-12. april. Møtets hovedtema var "Gå og fortell".

Kirkemøtet 06.04.2016 - 12.04.2016 Trondheim


Saksliste


KM 01/16 Innstilling fra protokollkomiteen

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 02/16 Valg og oppnevninger
1. Valg av dirigentskap for møtet
2. Valg av tellekorps
3. Valg av protokollkomité for perioden 2016 – 2020
4. Valg av valgkomité for perioden 2016 – 2020
5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
- Komitefordelingen
6. Valg av komitéledere for møtet
7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder
- Presentasjon av lederkandidater
- Presentasjon av kandidater til rådsmedlemmer

8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder
- Presentasjon av lederkandidater
- Presentasjon av kandidater til rådsmedlemmer

9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder
- Presentasjon av lederkandidat
- Presentasjon av kandidater til rådsmedlemmer


KM 03/16 Orienteringssaker
1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2015
2. Årsrapport fra de sentralkirkelige råd 2015
3. Protokoll fra Bispemøtet 2015
4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2015
5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2015
6. Evaluering kirkevalget 2015
7. Reformasjonsmarkeringer 2017
8. Den norske kirke i tall 2014
9. Arbeidsgiveransvaret i det nye rettssubjektet – en veiledning til sakene KM 4/16, 7/16, 10/16 og 19/16.

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk
Vedlegg:
Aktuelle regelverk

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement
Vedlegg:
Høringssvar

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 06/16 Reglement for Bispemøtet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 07/16 Den norske kirkes klagenemnd – opprettelsen av et særskilt klageorgan i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning
Vedlegg:
Hoveddokumentet med oppsummering av høringen og Kirkerådets kommentarer
Høringsnotatet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 09/16 Læreorgan for Den norske kirke

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 10/16 Innmelding i arbeidsgjevarorganisasjon

Kyrkjemøtekomiteens merknader og Kyrkjemøtet sitt vedtak 


KM 11/16 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter
Vedlegg:
Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap
Vedlegg:
Reglement for representasjon på vegne av Den norske kyrkja

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 13/16 Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i Kirkemøtets forretningsorden
Vedlegg:
Gjeldende regler

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak 


KM 14/16 Etablering av et nytt kontrollorgan for Kirkemøtet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 15/16 Religionsmøte og dialog
Vedlegg:
Religionsmøte ved kirkelige handlinger. En veiledning fra Bispemøtet (februar 2016)

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
 

KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon
Vedlegg:
Utkast til høringssvar
«The Church – Towards a Common Vision»
«Kirken – på vei mot en felles visjon»

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par
Vedlegg: 
Bispemøtets utredning SAMMEN Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv
Bispemøtets uttalelse BM 16/13 Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 18/16 Kirkemøtets fordeling av midler for 2017
Vedlegg:
Prop 1 S Dnk statsbudsjettet 2016

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 19/16 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 20/16 Forskrift om elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"