Spørsmål og svar om kirkelig organisering

Rapporten fra Hovedutvalget er klar, og her kan du lese svar på de vanligste spørsmålene til rapporten.

Framfor ein reklamevegg med kyrkja sin logo: Leiar i hovudutvalet Morten Müller-Nilssen og prosjektdirektør Inger Kari Stensrud, i prosjektet knytt til ny kyrkjeleg organisering.

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål, kan du sende det inn på denne siden: Still ditt spørsmål!

Hva foreslår hovedutvalget?

Hvordan endres lokalkirkens rolle?

Hvor stort ønsker en at et nytt prostifellesråd skal være?

Vurderes det ulike løsninger for by og land – i ulike deler av landet?

Hvilke økonomiske konsekvenser får de ulike modellene?

Hvis man ser for seg et "nytt" prosti med f.eks. 6 kommuner, ser man da for seg å legge ned "kirkekontoret" i 5 av disse 6 kommunene? Hva skjer da med den lokale tilstedeværelse?

Råd og utvalg

Hva skjer med menighetsrådet?

Hva skjer med kirkelig fellesråd (på kommunenivå)?

Hva med bispedømmerådets representasjon, rolle og oppgaver?

Skal det være kommunal representasjon i det nye prostifellesrådet?

Det ble ikke sagt noe om størrelsen på prostifellesråd. Hva mener man utvalget er normal størrelse.? Hva er maksimal størrelse? Hva mener man er maksimal størrelse?

I Prostifellesråd oppfattet jeg at en representant fra hvert menighetsråd blir representert, samtidig skal soknene slåes sammen. ( eks.5 menighetsråd/\5sokn blir 5 menighetsrådsrepresentanter og 1 sokn) er det riktig oppfattet? Og hvordan vil det fungere i praksis?

Er nemninga 'prostiråd' å rekna som meir praktisk og meir opplysende enn nemninga 'prostifellesråd? (Truleg vil mange meina at 'prostifellesråd' høyrest ut som eit råd som er felles for prostia, medan det er meint å vera eit råd som er felles for sokna i eit prosti.) Vil Kyrkjerådet i så fall rå Kyrkjemøtet til å vedta nemninga 'prostiråd' i staden for 'prostifellesråd'?

Det er blitt kritisert at man med etablering av prostifellesråd etablerer et fjerde nivå i kirken. Dersom bispedømmet i hovedsak er område for biskopens tilsyn, kan man kalle dette et nivå i den kirkelige organiseringen? Forblir bispedømmet et nivå?

Mange tviler på at kommunene vil bevilge penger til felles prostifellesråd (der det er flere kommuner). Kan man tenke at kommunene bevilger på samme nivå som nå, men at de kirkelige tjenestene (som nå utøves av fellesråd) utøves av flere tilsatte i prostifellesrådet? Kan dette kommuniseres på en grei måte til kommunene?

Må vi ende om med en konklusjon på at det skal være prostifellesråd ( er det hugget i stein) eller kan vi foreslå en organisering men med samme fellesrådsmodell som er i dag.

Daglig ledelse og arbeidsforhold

Hvem skal være daglig leder i den nye strukturen?

Vil forslaget lede til mer byråkrati?

Hva skjer med biskopens rolle?

Vil en ny struktur endre arbeidshverdagen for de som jobber i lokalkirken?

Hva skjer med gravferdsforvaltningen? Hvordan er den tenkt organisert og finansiert?

Hvilken rolle får dagens kirkeverger i den nye organiseringen, og hvilke oppgaver er det tenkt at skal de ha?

I dag har vi funksjonen "Daglig leder i menighet". Vedkommende har både personalansvar, HMS ansvar, økonomiansvar, administrativt ansvar, etc. lokalt. Hva tenkes om denne rollen i ny foreslått struktur?

Får proster ny tjenesteordning?

Hva menes med "innholdsansvaret" for menighetsprestetjenesten? Er "innholdsansvar" et arbeidsrettslig begrep med et klart innhold?

Er det definert hvilke oppgaver som skal ligge til lederstillingen, deretter satt opp hvilken kompetanse som kreves? Og mulig å lage etterutdanningstilbud som kan gi den manglende kompetansen.

I informasjonsvideoen dere har lagt ut hevdes det at det er forskjellige regler når det gjelder ferie for ansatte i fellesråd og ansatte i RDNK. Så langt jeg klarer å se er det ingen vesentlige forskjeller når det kommer til ferie, så jeg lurer på hva dere tenker på når denne påstanden kommuniseres i informasjonsvideoen?

Dersom modell 1 eller 2 blir valgt mht arbeidsgiveransvar, oppfatter jeg at enten dagens bispedømmeansatte eller dagens fellesrådsansatte må «virksomhetsoverdras». Kan Kirkemøtet vedta en av modellene med dette som automatisk konsekvens, eller er det opp til hver ansatt å samtykke i slik evt virksomhetsoverdragelse?

Spørsmål om arbeidet for tilsette

Prosess og fremdrift

Hvorfor kommer denne rapporten nå? Hvorfor har dette tatt så lang tid?

Hva skjer nå?

Hvordan går prosessen videre fram mot beslutning?

Hvordan blir folkevalgte, ansatte og frivillige involvert videre?

Når kan endringer tre i kraft?

Utvalget skisserer flere mulige utredningstemaer. Hva skjer videre med disse?

Hvilken sammensetning har arbeidsgruppene hatt?

Et rent praktisk spørsmål: Blir rapporten sendt ut i hefteform? Er det mulig å bestille hefter?

Er det noen plan/diskusjon om prostigrensene skal endres? At noen prostier blir slått sammen før prostifellesrådet blir innarbeidet?

Vil Kyrkjerådet rå til at alle dei endelege tekstane som etter omleggjinga omtalar og fastset korleis Den norske kyrkja er organisert og fungerer, skal skrivast og liggja føre på skriftmåla bokmål og nynorsk, på dei samiske språka som har offentleg status i Noreg og eventuelt på dei andre språka som har offentleg vern etter lov om språk (språklova), som Stortinget vedtok 8. april 2021?

Er det mulig å få utsatt svarfrist?

 

 

 

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"