Stort høringsmateriale om ny kirkelig organisering

I løpet av høsten i fjor har over 1200 høringsinstanser sendt inn svar på høringen om ny kirkelig organisering. Etter at fristen gikk ut 1. desember har det blitt jobbet parallelt med å lage en høringsoppsummering og å publisere alle innkomne høringssvar. Tekniske utfordringer gjør at offentliggjøring av svarene tar lenger tid enn ventet.

Over 1200 kirkelige instanser har sendt inn svar på høring om ny kirkelig organisering. Nå jobbes det parallelt med offentliggjøring og oppsummering av høringssvarene. Foto: Joakim Birkeland/Den norske kirke

I juni 2021 sendte Kirkerådet saken om ny kirkelig organisering på høring. Da fristen gikk ut 1. desember hadde det kommet inn mer enn 1200 høringssvar fra kirkelige instanser.

Nå jobbes det parallelt med å offentliggjøre høringssvarene og å lage en høringsoppsummering. Kirkerådet får presentert hovedinnholdet i høringsoppsummeringen på sitt møte 10.-11. februar.

Grundig høringsarbeid

Det er et stort materiale som har kommet inn.

– De kirkelige instansene har gjort et grundig arbeid med høringen og det er flere tusen sider som skal oppsummeres, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Høringen inneholdt 48 spørsmål, mange av disse var utformet som fritekstspørsmål og mulighet for begrunnelser og mindretallsmerknader.

– Når høringen er oppsummert starter arbeidet med å finne mulighetsrommet for en bedre organisering av Den norske kirke.

Tekniske utfordringer

Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova, og skal publiseres på kirken.no.

Tekniske utfordringer har dessverre gjort at arbeidet med å offentliggjøre høringssvarene tar lenger tid enn ventet.

– Det ble brukt et omfattende elektronisk svarskjema for å innhente høringssvarene og arbeidet med oppsummeringen er krevende, sier Ann-Magrit Austenå som er fagdirektør med ansvar for kirkelig organisering.

Kombinasjonen av tabellsvar og fritekst-kommentarer krever mye manuelt arbeid før høringssvarene kan publiseres i et leselig format på nettsiden. Dette tar særlig lang tid når det er mange høringsinstanser som har levert grundige høringssvar.

– Vi var ikke forberedt på at dette skulle bli et problem. Derfor har det tatt mye lenger tid enn ventet å få lagt ut de innkomne høringssvarene. Vi jobber for fullt med å få publisert høringssvarene, sier Austenå.

Allerede publiserte høringssvar

Kommunene hadde høringsfrist i oktober, og disse høringssvarene er lagt ut. Noen høringssvar fra de kirkelige instansene er allerede lagt ut på nettsidene, blant annet noen av fellesrådene, bispedømmerådene og biskopene. 

Kirken har svært mange høringsinstanser, i forhold til andre sammenlignbare virksomheter og organisasjoner. Dette gjør arbeidet med oppsummering og offentliggjøring mer tidkrevende.

– Høringen om kirkelig organisering er omfangsrik både i antall høringssvar og i innholdet i høringssvarene. Noen høringssvar er allerede lagt ut, men det vil dessverre ta lenger tid enn ventet før alle er publisert, sier Austenå avslutningsvis

– Men når alt er lest og oppsummert vil vi ventelig ha et godt bilde av hva som blir mulighetsrommet for et bredt forlik på Kirkemøtet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"