Fremtidens oppgavefordeling i kirken

Hovedutvalget som utreder ny organisering av kirken møttes i oktober. Her ble fire delrapporter presentert og diskutert. I tillegg jobbet utvalget med å plassere hvordan kirkens ulike oppgaver kan være i en ny kirkeorganisering.

Hovedutvalgsmedlemmene Ann Kristin Langeland, Martin Enstad og Torbjørn Backer Hjorthaug i workshop med å plassere notatlapper med oppgaver og ansvar i en ny kirkelig struktur.

Prosjektet som utreder ny organisering av kirken er i en ny fase av sitt arbeid. Utvalget har hatt sitt første møte etter at fire arbeidsgrupper har levert sine rapporter. – Vi har fått fire gode og omfattende rapporter som går i dybden på sitt felt, sier Morten Müller-Nilssen som er leder i hovedutvalget. – Nå skal vi løfte blikket og se på helheten i en ny organisering.

Hovedutvalget møttes i slutten av oktober på Granavolden, for å diskutere innholdet i de fire delrapportene. I møtet presenterte hver av de fire arbeidsgruppelederne anbefalinger, hovedfunn og uenigheter i fra deres arbeid. Etter presentasjonen hadde tre utvalgsmedlemmer forberedt seg som opponenter, der de kom med en respons på hver sin rapport.

Workshop om oppgaver

Hovedutvalget ble invitert til en workshop om oppgavefordeling i kirken. – Formålet var å skape en felles forståelse av hvilke oppgaver og ansvarsområder som ligger hvor i dagens organisering, samt å begynne diskusjonen om hva som bør gjøres hvor i fremtiden, sier Müller-Nilssen. Organisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å legge til best mulig oppgaveutførelse i de ulike delene av kirken. Utvalget startet med dagens oppgavefordeling, før de jobbet med mulig fordeling i ny struktur.

– Hovedutvalget har fått i oppgave å utrede en modell med utgangspunkt i dette nivået, og workshopen fungerte som et samtaleverktøy for å se på helheten, forteller Müller-Nilssen. – Det en god inngang å se på oppgavene som kirken skal gjøre, og denne metodikken fikk også fram uenighetspunkter blant medlemmene i hovedutvalget.

Ledelse av lokalkirken

Mot slutten av utvalgsmøtet innledet utvalgsleder Müller-Nilssen en diskusjon om ledelse, ved å skissere dagens organisering av kirken, og hvilket handlingsrom en daglig leder har. Utvalgsmedlemmene diskuterte hvilke utfordringer som lå i denne modellen, og hvordan dette bør være når ny organisering tegnes opp.

– I Kirkerådets bestilling står det at en ny kirkeordning skal gi økt mulighet for strategisk ledelse, og fokusere på hvordan strategisk og faglig ledelse i soknet kan styrkes, sier utvalgslederen. – Den daglige ledelsen utføres av en ansatt, og er derfor viktig for både ansatte, frivillige og medlemmer i kirken. Som hovedutvalg må vi se på hvordan den daglige ledelsen bør være for å kunne skape mest mulig himmel på jord. Da må vårt forslag legge til rette for at flest mulig av kirkens ansatte og frivillige får gode arbeidsbetingelser – lokalt og i kirken for øvrig.

Frivillighet i kirken

Stephen Sirris, førsteamanuensis og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID vitenskapelig høyskole, hadde en presentasjon om frivillighetens kår i Den norske kirke. Sirris presenterte utvikling og ulike typer frivillighet som finnes i kirken, og pekte på at det ikke finnes én løsning for hvilke rammer og vilkår frivillige bør ha.

Det store flertallet av kirkens frivillige er fornøyde med oppfølging og involvering, men Sirris pekte på at kirken har potensiale i å øke antallet frivillige. Dette krever at kirkeansatte i fremtiden følger opp frivillige, der frivillighetsledelse inngår i jobben – ikke et tillegg.

Leverer rapport i februar

Utvalget skal levere sin rapport innen 28. februar 2021, og deretter skal Kirkerådet behandle saken før de sender den på høring i kirken.

Målet er at Kirkemøtet i 2022 skal bli forelagt ulike alternativ til dagens organisering, og at Kirkemøtet kan gjøre et prinsippvedtak.

Hovedutvalget ønsker innspill til sitt arbeid, og oppfordrer til bruk av innspillskanalen på nettsiden. For at innspillene skal kunne nyttes i utvalgets arbeid, må de sendes inn via innspillskanalen innen 20. november.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"