En kirke for fremtiden - kronikk 15. januar 2020

Kronikk i avisen Vårt Land 15. januar 2020, skrevet av Inger Kari Stensrud, prosjektdirektør i Kirkerådet og Morten Müller-Nilssen, leder av Kirkerådets hovedutvalg for kirkelig organisering.

Morten Müller-Nilssen og Inger Kari Stensrud.

2020 blir året der vi utreder en helt ny organisering av Den norske kirke. Sammen kan vi få til bedre arbeidsbetingelser, slik at kirkens oppdrag for 3,7 millioner medlemmer fortsatt kan virkeliggjøres.

Kirken har besluttet å sette i gang en endringsprosess i stedet for å vente på at andre presser det frem i form av lavere tilskudd og overføringer. Med ny lovgivning er vi for første gang fri til å finne en organisering som tjener kirken best. Kirkemøtet 2019 ba Kirkerådet sette i gang et utredningsprosjekt for å kunne anbefale en ny organisering av Den norske kirke med én felles arbeidsgiverlinje. Prosjektet er nå i gang, med et koordinerende hovedutvalg og fire arbeidsgrupper, som skal se nærmere på arbeidsgiverorganisering, biskopens tilsyn, valgordninger og forholdet kirke/kommune.

Ny giv i kirken

I løpet av 2020 vil vi gjennomføre innspillsmøter og fagkonsultasjoner for å sikre en bredest mulig involvering. Utvalgets arbeid skal ende i en utredning med anbefalinger, som det er opp til Kirkerådet å vedta og så sende på høring. Denne er planlagt gjennomført i 2021. Kirkemøtet gjør etter planen prinsippvedtak om arbeidsgivermodell og øvrige ordninger i 2022.

Vi, som skal lede dette arbeidet fram mot desember 2020, tror en ny organisering kan gi ny giv i kirken og rom for mer strategisk ledelse av kirkens virksomhet lokalt. Dette er avgjørende for kirkens betydning for folk i tiden som kommer. To arbeidsgiverlinjer gjør det langt vanskeligere å benytte arbeidskraft optimalt, og å få til både strategisk kirkefaglig og tverrfaglig ledelse. En endring vil gjøre det mulig å være kirke i en ny og sammensatt virkelighet, der vi kan være aktivt tilstede for folk i deres hverdag og liv.

Innfri ulike behov

Kirken er til for folk – og består av folk. Det er dedikerte ansatte på alle nivå, som møter alle dem som av ulike grunner søker seg til kirken: Gjennom forkynnelsen en søndag formiddag, gjennom aktiviteter med barn, unge og eldre, i møter med mennesker i sorg og i glede, enten det skjer i kirkerommet, på menighetskontoret eller kirkegården. Sammen med trofaste folkevalgte og frivillige sørger de for liv og aktivitet i sokn og menigheter landet rundt. Noen har et særskilt ansvar for tjenesten med ord og sakrament, og å forvalte kirkens trosfundament blir enda viktigere med ny trossamfunnslov og et stadig mer sekularisert og pluralistisk norsk samfunn. Vi må sørge for en organisering som gir enda bedre arbeidsbetingelser og som bidrar til å bygge attraktive arbeidsplasser slik at flere vil arbeide i kirken i årene som kommer.

Rom for synspunkter

En ny og mer samlende organisering er viktig av flere årsaker: Det vil sette kirken i stand til å levere sine tjenester på en enda bedre måte, over hele landet. Derfor er dette ikke bare viktig for de som arbeider og er aktive i kirken i det daglige, men også for alle som ønsker å benytte kirkens tjenester og tilbud. Det vil forankre kirken som den sterke kraften den representerer i norske byer, bygder og lokalsamfunn. Det vil ikke minst også gjøre det enklere med en effektiv økonomistyring av kirkens to finansieringskilder.

Skal vi lykkes denne gangen, må flest mulig stemmer bli hørt i prosessen. Vi vet at mange er engasjert og har sterke meninger. Vi vil ha rom for ulike synspunkter i arbeidet, og setter derfor pris på de som allerede har kommet med konstruktive innspill til både prosess og løsning. Vi er opptatt av å sikre god involvering gjennom 2020, både på etablerte arenaer i kirken, men også gjennom egne møteplasser. Vi planlegger dialogmøter i alle bispedømmeråd og informasjons- og diskusjonsmøter med ansattes organisasjoner.

Hvorfor kan vi lykkes nå?

En uoversiktlig organisasjonsstruktur er overmoden for å fornyes. Skillet kirke/stat og ny trossamfunnslov stiller nye krav til effektiv organisering og drift. Alt det gode arbeidet som har vært gjort, er med på å berede grunnen til at vi sammen kan finne konstruktive og gode løsninger. Vi ser en reell vilje til å finne kompromisser og leve med løsninger som kanskje ikke er den ideelle for alle. Vi tror Kirkemøtet i 2022 vil være i stand til å fatte vedtak om samlet arbeidsgiverlinje, etter forutgående brede forankrings- og høringsprosess.

Det er altså i 2020 vi sammen utarbeider grunnlaget for løsningen. Dersom du er opptatt av den fremtidige organiseringen av kirken, så er det i dette året du vil få best anledning til å gjøre deg hørt. Følg med på kirken.no/kirkeligorganisering, gjør deg kjent med temaene og hva vi jobber med i prosjektet, og bli med i debatten – på nett, i lokalmedia eller ved å delta på de ulike møteplassene.

Ny organisering av kirken er viktig for mange. Sammen legger vi grunnlaget for at kirken også i fremtiden kan gi folk rom, ord og mening.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"