Bispemøtet nominerer Olav Fykse Tveit til preses i Bispemøtet

Bispemøtet har i dag nominert generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, som ny preses i Bispemøtet.

Olav Fykse Tveit. (Foto: Albin Hillert, Kirkenes Verdensråd)

Det er et samlet kollegium som står bak nominasjonen.

-Vi er glade og takknemlige for at Fykse Tveit har bekreftet at han tar i mot nominasjonen og er villig til å stille seg til disposisjon til å bli biskop i vår kirke og preses i Bispemøtet, sier Bispemøtets sittende preses, biskop Helga Haugland Byfuglien.

- Slik regelverket åpner for, har vi altså funnet å nominere kun én kandidat.

Olav Fykse Tveit har en ekstraordinær kompetanse og erfaring som gjør han svært godt egnet for stillingen som preses i Bispemøtet og Den norske kirke. Han har de siste 10 år tjent som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. Det er den største økumeniske organisasjonen i verden, og omfatter 350 kirkesamfunn med mer enn 500 millioner kristne i 110 land. Tidligere har han vært sokneprest, og teologisk konsulent og generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Han har teologisk doktorgrad. 

Olav Fykse Tveit har gjennom sin tjeneste vunnet stor tillit og gitt betydelige bidrag til kirkens enhet og samhandling på tvers av kontinenter og trosretninger. Bispemøtet er overbevist om at Olav Fykse Tveit vil bli en meget god leder i bispekollegiet og Den norske kirke i en ny tid.

Nominasjonen blir nå oversendt til Kirkerådet, som har ansvar for den videre prosessen frem til tilsetting. Kirkerådet har lagt opp til tilsetting på sitt møte i Trondheim 30.-31. januar 2020.

 

Olav Fykse Tveit CV

Fødd i Haugesund 24.11.1960, oppvekst Bømlo, Dale, Åfjord og Gol. Gift 1983 med Anna Bjorvatten Tveit. Tre voksne og gifte barn, fire barnebarn.

Utdanning

 • dr. theol., Menighetsfakultetet, 2002, på avhandlingen «Mutual Accountability as Ecumencial Attitude»
 • Praktisk-teologisk seminar, Menighetsfakultetet, 1986- 1987 
 • cand. theol., Menighetsfakultetet, haust 1980 - vår 1986

Arbeidserfaring

 • Generalsekretær, Kirkenes Verdensråd, valgt av Sentralkomiteen, 2010-31.03.2020
 • Generalsekretær, Mellomkirkelig råd, 2002-2009
 • Sekretær for Kirkerådets kirke-stat kommisjon, 2001-2002
 • Sekretær for Lærenemnda 1999-2000
 • Konsulent og seniorkonsulent for teologiske spørsmål, Mellomkirkelig råd, 1991-1996,
 • Sokneprest i Haram, Møre bispedømme 1988-91
 • Vernepliktig feltprest, Sessvollmoen 1987-1988

Styreverv

 • Styremedlem i det globale partnerskapet “End Violence Against Children” 2017-
 • Co-president i World Conference of Religions for Peace, 2015- 
 • Leder (fra kirkens side) for kontaktgruppen Den norske kirke – Islamsk Råd Norge, 2005-2009 
 • Leder (fra kirkens side) for kontaktgruppen mellom Den norske kirke og Det mosaiske trossamfunn i Norge 2005-2009
 • Medlem og leder av WCC Palestine-Israel Ecumenical Forum Core Group 2007-2009

 

Kontaktinformasjon:

Biskop Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, tlf 948 03 312

Biskop Atle Sommerfeldt, Bispemøtets visepreses, tlf 917 55 112

 

---

 

Oslo, October 17th 2019

 

Nomination for the position as Presiding Bishop of the Bishop's Conference of the Church of Norway

 

The Bishop's Conference of the Church of Norway has today nominated General Secretary of the World Council of Churches (WCC), Rev Dr Olav Fykse Tveit, as new Presiding Bishop of the Bishop's Conference.

 

There is an overall college of bishops behind the nomination.

 

-We are delighted and grateful that dr. Fykse Tveit has confirmed that he is accepting the nomination and is willing to make himself available to become a bishop in our church and for the Bishop's Conference, says the current presiding bishop, Helga Haugland Byfuglien.

There is only one nominee for the position, as the regulations allow.

Olav Fykse Tveit has extraordinary qualifications and experience that makes him very suitable for the position in the Bishop's Conference and the Church of Norway.

Fykse Tveit has served as Secretary General of the World Council of Churches (WCC) for the past 10 years. WCC is the largest ecumenical organization in the world, and encompasses 350 member churches with more than 500 million Christians in 110 countries. Before that, he has served as a parish pastor, theological consultant and Secretary General of the Council of Ecumenical Affairs within the Church of Norway. He also holds a doctoral degree in theology from MF Norwegian School of Theology.

 

Through his service, Olav Fykse Tveit has gained great confidence and made significant contributions to the church's unity and interaction across continents and faiths. The Bishop's Conference is convinced that Olav Fykse Tveit will become a very good leader in the college of bishops and the Church of Norway in a new era.

The nomination is now being forwarded to the National Church Council, who is responsible for the further process until the appointment. The National Church Council has arranged for appointment at its meeting in Trondheim 30.-31. January 2020.

 

Rev Dr Olav Fykse Tveit CV

Born in Haugesund, Norway, 24.11.1960, raised in Bømlo, Dale, Åfjord og Gol. Married 1983 with Anna Bjorvatten Tveit. Three grown and married children, four grandchildren.

Education

 • dr. theol., MF Norwegian School of Theology, 2002, with the dissertation «Mutual Accountability as Ecumencial Attitude».
 • Practical-theological seminary, MF Norwegian School of Theology, 1987.
 • cand. theol., MF Norwegian School of Theology, 1986.

Work Experience

 • General Secretary, World Council of Churches, elected by the Central Committee, for 2010-31.03.2020
 • Secretary General, Council of Ecumenical Affairs within the Church of Norway, 2002-2009
 • Secretary to the Church-State Commission of the National Church Council in the Church of Norway, 2001-2002
 • Secretary of the Doctrinal Commission 1999-2000
 • Consultant and Senior Consultant for Theological Matters, Council of Ecumenical Affairs within the Church of Norway, 1991-1996,
 • Parish pastor in Haram, Diocese of Møre, 1988-91
 • Army Chaplain, Sessvollmoen 1987-1988

Board positions

 • Board member of the global partnership "End Violence Against Children" 2017-
 • Co-President of the World Conference of Religions for Peace, 2015-
 • Co-chair for the contact group The Norwegian Church - Islamic Council Norway, 2005-2009
 • Co-chair for the contact group between Church of Norway and The Mosaic Congregation in Norway 2005-2009
 • Member and chair of WCC Palestine-Israel Ecumenical Forum Core Group 2007-2009

 

Point of Contact:

Bishop Helga Haugland Byfuglien, Presiding Bishop of the Bishop's Conference, tel. +47 948 03 312

Bishop Atle Sommerfeldt, tel. +47 917 55 112

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"