Utlysning kulturmidler 2022

I år kan det søkes om midler til opprettelse av kirkelige kultursentre, Skeivt kulturår 2022 og til bruk av profesjonelle sangere og vokalpedagogisk virksomhet m.m. i domkorene. Offentliggjøringen er nå klar.

Kulturmidler til blant annet utvikling av musikk i domkirker kan man søke på i år. (Foto: Jarle Hagen)

Det er nå klart hvem som mottar kulturmidler fra Kirkerådet i 2022. Du kan se oversikten i dokumentsamlingen nederst, eller her.

Det er satt av 1,6 mill kroner til kultur i 2022. Vedtaket er basert på KM 11/18 vedtak 8 Kirkelige kultursentre:

«Kirkemøtet vil fremheve den betydning kirkelige kultursentra som Kirkemusikksenter Nord og KULT Senter for kunst, kultur og kirke har hatt i oppfølgingen av Kunsten å være kirke. Kirkemøtet ser også muligheten for at flere regionale kompetansesentra eller formaliserte nettverk for kunst og kultur kan dannes. Det forutsetter et finansielt spleiselag - med lokale variasjoner - mellom kirkelige og kommunale instanser og andre bidragsytere.»

Kirkelige kultursentre

Sum til disposisjon Kr. 700.000

Rammer for tildeling av midler

 • Midlene fra Kirkerådet er et engangstilskudd i 2022.
 • tildelt beløp er kr. 700.000.
 • I tråd med KM 11/18 vedtak 8 forutsettes det at finansieringen av senteret skjer ved et spleiselag mellom kirkelige, kommunale og andre instanser.
 • Oppgavene for de kirkelige kultursentrene må sees i lys av ansvarsområde og oppgaver for bispedømmets kulturrådgiver og regionen har.

Ved søknadsbehandling vil det særlig bli vektlagt at senteret:

 • utfyller et behov i regionen
 • får en bærekraftig organisasjonsform
 • fremlegger en realistisk treårsplan for senterets økonomi hvor tilskuddet fra Kirkerådet er en engangsstøtte (inntekter og utgifter)

Hvem kan søke

Kirkelige fellesråd og andre aktører knyttet til Den norske kirke kan søke. Søknaden må inneholde bekreftelse fra bispedømmerådet om at det er behov for senteret som søker ønsker å opprette.

Frist

Søknaden må være sendt Kirkerådet innen 20. mai 2022 på eget søknadsskjema til vårt postmottak post.kirkeradet@kirken.no og med kopi til vår saksbehandler Turid S. Myrholt tm783@kirken.no.

 

Profesjonelle sangere og vokalpedagogisk virksomhet i domkorene og administrative oppgaver og kostnader knyttet til lydopptak som vedlegg til korenes søknader

Sum til disposisjon Kr. 400.000

Rammer for tildeling av midler

 • Maksimumsgrense for mulig tildelt beløp er:
  • kr. 150.000 pr. kor for midler til profesjonelle sangere og vokalpedagogisk virksomhet. Stillingene bør ha en god kjønnsbalanse. Oppdragene bør også ha en god fordeling mellom gudstjeneste- og konsertvirksomhet
  • Kr. 25.000 for administrative oppgaver og evt. kostnader knyttet til lydopptak som vedlegg til søknadene
 • Midlene er øremerket domkorets virksomhet
 • Det må opplyses om at midlene er gitt av Kirkerådet
 • Søknad for bruk av profesjonelle sangere og vokalpedagogisk virksomhet må inneholde en grundig erfaringsrefleksjon om hvordan dette kan bidra til f.eks. korets kunstneriske utvikling, kvalitet og ambisjonsnivå, programmering, korets arbeid med publikumsutvikling, betydning for korets omdømme, rekruttering til koret generelt og for rekruttering av profesjonelle sangere og/eller vokalpedagoger spesielt
 • Regnskap og rapport må være sendt Kirkerådet innen 1. des. 2022 på eget rapporteringsskjema som sendes tilskuddsmottakere tidlig høsten 2022.

Hvem kan søke

Den norske kirkes domkor

Frist

Søknaden må være sendt Kirkerådet innen 20. mai 2022 på eget søknadsskjema til vårt postmottak post.kirkeradet@kirken.no og med kopi til vår saksbehandler Turid S. Myrholt tm783@kirken.no.

Skeivt kulturår 2022

Sum til disposisjon kr. 500.000

Rammer for tildeling av midlene

 • Midlene fra Kirkerådet er et engangstilskudd i 2022
 • Det innvilges søknadsstøtte til tiltak med minimumsstøtte på kr. 20.000 og maksimumstøtte på kr. 200.000 på eget søknadsskjema
 • Tiltaket må være et kunst- eller kulturtiltak
 • Ved søknadsbehandling vil følgende bli vektlagt i prioritert rekkefølge:
  • Tiltakets kvalitet og relevans i forhold til markering av Skeivt kulturår 2022 i Den norske kirke, god prosjektbeskrivelse hvor tiltakets målgruppe konkretiseres og at tiltaket har utarbeidet en kvalitetssikret plan for organisering og gjennomføring
  • Geografisk hensyn, bredde i kunstuttrykk og målgruppe bli lagt til grunn for endelig vurdering av søknadene
 • Ved arrangement hvor det selges billetter forutsettes det at innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager

Hvem kan søke

Den norske kirkes fellesråd og menigheter kan søke på midlene.

Frist

Søknaden må være sendt Kirkerådet innen 20. mai 2022 på eget søknadsskjema til vårt postmottak post.kirkeradet@kirken.no og med kopi til vår saksbehandler Turid S. Myrholt tm783@kirken.no.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"