Utlysning av prosjektmidler til å bli lærebedrift og ansette lærling i menigheten

Vil din menighet bli lærebedrift og ansette lærling?

To ungdommer i prat. Foto: Marius Vervik

Bakgrunn for utlysningen 

Kirkerådet har gjennom flere år jobbet strategisk med rekruttering til tjeneste i Den norske kirke. Kirkerådet har vedtatt en handlingsplan for årene 2022 – 2024 knyttet til vedtakspunktene fra KM-sak 17/21 om rekrutteringsstrategi for Den norske kirke.  

Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste viser at mange unge har svak forståelse for innholdet i de kirkefaglige yrkene og ikke ser på de som reelle karrierevalg. For å gjøre noe med denne utfordringen, er det i 2022 er satt av midler som skal bidra til å støtte aktiviteter som legger til rette for involvering av ungdom i kirkens yrkespraksiser.  

I 2022/2023 er det 2300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende på vg1. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på vg1, vg2 og til vg3/læreplass. I 2021 var det 3200 lærlinger med lærekontrakt innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole med en periode med yrkesfaglig fordypning/praksis og blir deretter ansatt som lærling i en lærebedrift i to år. Det er i hele landet stort behov for lærebedrifter som kan ansette lærlinger.   

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Godkjenningen forutsetter at bedriften har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen og en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd fra fylkeskommunen per lærling, samtidig som unge får viktig kompetanse. Elever i praksis kan få en erfaring som kan være rekrutterende til å bli i bedriften som lærling. Lærlinger bringer ny kunnskap inn i bedriften og bidrar til at bedriften blir bevisst sin rolle som lærende organisasjon. Det er også en god måte å forme og rekruttere kompetente medarbeidere på. Lærebedriften tar på denne måten et samfunnsansvar ved å gi ungdom mulighet til å fullføre en fagutdanning.  

Formål   

Som landsdekkende folkekirke er Den norske kirke til stede på alle steder der det tilbys yrkesfaglig utdanning. Noen menigheter i Den norske kirke har allerede erfaringer med å ha lærling i menigheten. Dette er en ordning som Kirkerådet ønsker å prøve ut i større omfang.   

Kirkerådet ønsker derfor å stimulere til at flere menigheter i Den norske kirke kan bli godkjent som lærebedrift og ta imot lærlinger, og gir supplerende tilskudd utover tilskudd fra fylkeskommunen slik at menigheter kan ansette lærlinger. 

Innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag vil særlig lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget bli prioritert. Menighetsbarnehager faller utenom denne utlysningen.  

Ved å være en lærebedrift kan dette bli en vinn-vinn-situasjon. Ungdommer får opplæring i og erfaring med barne- og ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid. Å få delta i kirkelige yrkespraksiser kan også bidra til å rekruttere medarbeidere til å arbeide i kirken og i noen tilfeller motivere lærlingen til å ta studiespesialisering for å ta en kirkelig utdanning.  

Økonomiske rammer   

 1. Prosjektmidlene skal gå til arbeid med å bli godkjent som lærebedrift og å ha lærling i læretiden.   
 2. Hver søker får kr 120 000 i tilskudd. Midlene er fordelt slik:  
  1. Kr 20 000 i etableringstilskudd. Søker får tilskudd for at en ansatt kan lede arbeidet med etablering av lærlingordning lokalt, herunder godkjenning som lærebedrift, utarbeiding av plan for opplæringen og rekruttering av lærlingen.   
  2. Kr 100 000 i lønnstilskudd til lærlingen. Lærebedriften skal betale lønn til lærlingen eller lærekandidaten under læretiden. I tillegg til tilskuddet fra Kirkerådet mottar lærebedriften et tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen. Øvrige lønnsmidler til lærlingen må finansieres lokalt.   
 3. Det forutsettes at søker bruker tilskuddet fra Kirkerådet innen utgangen av 2024. Søker må planlegge for at lærlingen starter læretiden høsten 2023. Læretiden vil i de fleste tilfeller vare til 2025. 
 4. Dersom det ikke lar seg gjøre å rekruttere lærling i løpet av prosjektperioden, tilbakebetales kun lønnstilskuddet til Kirkerådet.  

Hvem kan søke?    

Menigheter og kirkelige fellesråd i Den norske kirke. Der det er hensiktsmessig at flere menigheter i et kirkelig fellesråd samarbeider om å ha en lærling, kan disse søke sammen om midler til én lærling. 

Hvordan søke?    

Søknaden sendes i et elektronisk søknadsskjema. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

oversikt over felter i søknadsskjemaet her. 

Husk avklaring av ansvar og forankring i ledelsen før søknaden sendes inn. 

Frister    

 • Søknadsfrist 1. september 2022.  
 • Svarpå søknaden sendes på e-post senest 15. oktober 2022.  
 • Økonomiskstøtte utbetalesinnen utgangen av 2022.  
 • Prosjektet skal dokumenteres ved å sende inn erfaringer og en kort økonomirapport i et elektronisk skjema innen utgangen av 2024.  

Vilkår for tildeling    

 1. Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsninger.   
 2. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen.  
 3. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.   
 4. Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er gjennomført med støtte fra Kirkerådet.   
 5. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.    

Ressurser i ressursbanken.no  

Les mer i ressursbanken for nyttig informasjon om:  

 • Hvorfor ha lærling?  
 • Hvordan bli lærebedrift?  
 • Hva innebærer det å være lærebedrift?  
 • Helse- og oppvekstfag i videregående skole.  
 • Webinarer med erfaringer og nyttig informasjon om framgangsmåte.  
 • Erfaringer fra menigheter om å være lærebedrift.  

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"