Utlysning av stimuleringsmidler til menigheter for å lage tilbud til barn og unge som oppfølging etter breddetiltak i trosopplæringen

Kirkerådet ønsker med denne utlysningen å stimulere menigheter til å prøve ut tiltak og aktiviteter etter et gjennomført breddetiltak. Dette for å bygge flere trygge kristne fellesskap for barn unge ved hjelp av den allerede etablerte relasjonen med målgruppen. 

(Illustrasjonsbilde fra Pexels)

Bakgrunn 

Ungdata-undersøkelsen fra 2021 viser at pandemien har innvirket mest på fritidsaktivitetene og de sosiale møteplassene for barn og unge. Forskning viser også at ulikhetene har økt i løpet av pandemien, noe som skaper barrierer for deltakelse. Menighetens trosopplæringstiltak inviterer bredt og legger til rette for videre relasjonsbygging og oppfølging. Erfaringen viser at dette potensialet ofte forblir uutnyttet.    

Kirkerådet har vedtatt satsingen “Bygge fellesskap for barn og unge” i 2022 med målsetning om å legge til rette for at flere barn og unge får delta i trygge og inkluderende kristne fellesskap. I den vedtatte strategien for 2022-2029 skal Den norske kirke «gi tilhørighet og skape gode møteplasser og fellesskap fysisk og digitalt». Plattformen Kirkens unge peker på viktigheten av at barn og ungdom får være en del av en større sammenheng, som for mange er avgjørende for videre trosliv i overgangen til voksenlivet. Den lokale menigheten står sentralt i dette arbeidet.   

 

Formål 

Kirkerådet ønsker med denne utlysningen å stimulere menigheter til å prøve ut tiltak og aktiviteter etter et gjennomført breddetiltak. Dette for å bygge flere trygge kristne fellesskap for barn unge ved hjelp av den allerede etablerte relasjonen med målgruppen.   

Kirkerådet ønsker at menighetene med utgangspunkt i breddetiltak for aldersgruppen 2-14 år enten skaper nye fellesskap, eller styrker og videreutvikler allerede eksisterende tiltak og aktiviteter.  Utlysningen åpner dermed for, men forutsetter ikke, nyskaping.   

Tiltaket skal være åpent for alle og kommuniseres bredt ut.  Menigheter kan gjerne samarbeide på tvers eller med organisasjoner/ andre. Barn og unge (ev. foresatte) kan gjerne involveres i planlegging og gjennomføring av tiltaket.   

Et viktig spørsmål å stille seg: Hvordan kan dette bidra til et mer sammenhengende, helhetlig og mer relasjonsbyggende tilbud til barn og unge i menigheten vår?   

Eksempler på tiltak/ aktiviteter (listen er ikke uttømmende):     

 • å invitere barn med familier til aktivitet, relatert til kirkens høytider,   
 • å invitere barn og familier til familiemiddag eller lignende,  
 • å opprette eller videreutvikle et kontinuerlig breddetiltak (klubbtilbud eller tilsvarende),
 • å invitere til et «mellomtiltak»/reunion, f.eks. helgetur,  
 • å lage festival for tweens,  
 • å lage en happening i samarbeid med andre.   

 

Hva kan man søke midler til?  

Midlene kan brukes til markedsføring av tiltaket/aktiviteten, utvikling av et opplegg, innkjøp av materiell/utstyr eller til å leie inn eksterne bidragsytere som ressurser i arbeidet. Alle prosjekter må begrunnes med hvordan de bidrar til å skape fellesskap for barn og unge og til å bygge bro mellom ulike tilbud i menigheten.   

Rammer 

 • Det tildeles midler på 10 000 per menighet.    
 • Prosjektet gjennomføres med lokal forankring, gjerne i samarbeid med organisasjonene, nabomenighetene eller andre lokale aktører.   
 • Prosjektet gjennomføres innen 30.06.2023.   
 • Støtte gis på bakgrunn av prosjektskisse og budsjett.     

   

Hvem kan søke? 

Menigheter, enkeltvis eller i samarbeid med hverandre.   

 

Hvordan søke? 

Menighetene registrerer sitt tiltak i et elektronisk søknadsskjema som ligger her 

Se i dokumenter under for å bli kjent med søknadsskjema før det fylles ut, versjoner både i pdf og word er tilgjengelige.

I skjema beskrives kort hva menighetens søker støtte til, estimert totalt budsjett for tiltaket og framdriften for tiltaket. Tiltaket dokumenteres i samme skjema etter at tiltaket er gjennomført. 
 

Frister 

 • Registreringsfrist 20.mai 2022 
 • Bekreftelse sendes på e-post til søkere innen 01.august   
 • Tilskuddsbrev sendes innen 01. september. 

 

 Vilkår for tildeling 

 1. Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsninger.  
 2. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen. 
 3. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner. Tiltaket skal dokumenteres ved å sende inn erfaringer og en kort økonomirapport i et elektronisk skjema. 
 4. Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet.  
 5. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden 

 

Vi ser fram til å lese søknaden fra dere! 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"