Global folkekirke

Den norske kirke vil skape «Mer himmel på jorda», en ambisiøs visjon for en kirke som teller to promille av verdens kristne. Overvurderer kirken sin posisjon og innflytelse – eller er visjonen faktisk helt realistisk?

Lysglobe full av tente lys i kirken

Kirkemøtet behandlet saken «Den norske kirkes globale oppdrag» og bekreftet tilhørigheten til Guds verdensvide kirke. Mens kurvene for medlemskap og kirkelige handlinger synker her hjemme, er kristen­dommen den sterkest voksende religion i verden. Det blir «mer himmel på jorda» når den globale kirke vokser og evangeliet forkynnes for nye mennesker.

Sammen med kristne i andre kirkesamfunn i Norge og kristne over hele verden, formidler Den norske kirke evangeliet i ord og handling. Vi er veldig mange som ber om at «ditt rike skal komme» og som tror på den oppstandne Kristus som beveger både kirken og verden mot mer rettferdighet, forsoning og fellesskap.

Verdensvid kirke

Et mål med kirkemøtesaken var å minne om gleden og kraften av å være del av en verdensvid kirke som sprenger landegrenser og hvor evangeliet frigjør til handling.

Et annet mål var å gi strategiske føringer for hvilke organisasjoner kirken prioriterer å samarbeid med, og hva vi skal samarbeid om, i årene framover.

Kirkemøtes vedtak viser hvorledes kirkens globale tilhørighet kommer til uttrykk i lokalmenighetene, gjennom dåp, trosopplæring, gudstjenesteliv og diakonalt arbeid. Kirkemøtet ber også menighetene om å styrke samarbeidet med misjons­organisasjonene i Samarbeid Menighet og Misjon, Kirkens Nødhjelp og andre organisasjoner.

Kirkemøtet ser forpliktelsen til økumenisk og internasjonalt samarbeid som avgjørende viktig i årene framover, for at kirkene skal kunne bidra til å løse menneske­hetens felles utfordringer og bringe framtidshåp. Kirkemøtet peker på en rekke konkrete utfordringer som vi bare kan løse gjennom internasjonalt samarbeid.

Medlemskap i økumeniske organisasjoner

Den norske kirke skal videreutvikle sitt sterke, økumeniske engasjement gjennom medlem­skapene i økumeniske organisasjoner. Det lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd og Konferansen av europeiske kirker skal prioriteres. Tilhørigheten til disse organisasjonene skal oppleves som relevant på alle nivåer i kirken, ikke minst i lokalmenighetene.

Det er en stor kommunikasjonsutfordring å gjøre det økumeniske arbeidet bedre kjent, slik at det oppleves som relevant. Den gjensidige samhand­lingen med andre kirker må, mer enn i dag, involvere ulike grupper av kirkelig ansatte og frivillige. Økumenisk samarbeid kan oppleves som skattkiste som noen få har tilgang til, nå må den åpnes for hele kirken.  Kirkemøtet bad derfor også om flere nyheter og gode historier fra søsterkirker må deles i kirkens kommunikasjonsarbeid. 

Kirkemøtets vedtak følges nå opp gjennom en handlingsplan som vedtas av Kirkerådet og Mellomkirkelig råd på nyåret.

Kirkemøtes sakspapir og vedtak kan leses her.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"