Kirkemøtet skal vedta nye kirkevalgregler

Kirkerådet ønsker en mobilisering der flere grupperinger stiller lister til kirkevalget 2019. Nye valgregler skal vedtas på Kirkemøtet i Trondheim i april 2018.

Kirkemøtet skal vedta nye kirkevalgregler

Kirkerådet har ansvaret for saksfremleggene til kirkemøtene. En av sakene på Kirkemøtet 2018 er endringene av reglene for kirkevalg. Et flertall i Kirkerådet ønsker at alle medlemmene til bispedømmeråd og Kirkemøte skal velges fra lister som etableres uavhengig av rådsstrukturen i bispedømmene. Kirkerådets mindretall vil opprettholde en justert versjon av dagens modell, - ordningen med at valgrådet i hvert bispedømme har ansvaret for at det blir valgt en nominasjonskomité på prostivise samlinger av menighetsrådsrepresentanter, som lager en liste, - selv om det fremmes andre lister.

Anbefalingene til Kirkemøtet ble vedtatt på Kirkerådets møte 25.-26. januar. Dersom Kirkemøtet i april slutter seg til Kirkerådets forslag til vedtak, blir det dessuten slutt på indirekte valg til bispedømmeråd/Kirkemøte. Kirkerådet går inn for at alle leke medlemmer av bispedømmeråd/Kirkemøte skal velges direkte av kirkens medlemmer på valgdagen.

Den foreslåtte valgordningen legger opp til at kirkemedlemmer selv må ta ansvar for å gå sammen i grupperinger og fremme lister innen 15. februar i valgåret. Dersom det ved listefristens utløp ikke foreligger noen liste, må valgrådet i bispedømmet sørge for at det blir valgt en nominasjonskomite som får i oppdrag å sette sammen en liste. Dersom det kun foreligger én godkjent liste ved fristens utløp, gis bispedømmerådet et særlig ansvar. I så fall skal bispedømmerådet søke å frembringe en liste som fremtrer som et alternativ til den foreliggende ved hjelp av en listekomité.

Ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøte i 2015 hadde en nominasjonskomité i hvert bispedømme laget en kandidatliste basert på forslag fra menighetsråd og ungdomsråd i bispedømmet. I ni av elleve bispedømmer stilte Åpen folkekirke i tillegg egne lister. Evalueringen av 2015-valget rettet kritikk mot det som ble kalt en «asymmetri» mellom listene. For det første hadde listene ulike utgangspunkt, og for det andre skulle listene fremmes til ulike tidspunkt.

Kirkerådet ber nå Kirkemøtet vedta støtteordninger til nomineringsgrupper - både intensjonsstøtte og listestøtte. Intensjonsstøtten har som formål å sette nomineringsgrupper i stand til å stille lister. Listestøtten skal gi hjelp til å informere velgerne om kandidatenes standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål.

Kirkevalget 2019 holdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Det skal velges medlemmer til 1200 menighetsråd og 11 bispedømmeråd. De 115 medlemmene i bispedømmerådene utgjør, sammen med lederen av Samisk kirkeråd, Kirkemøtet i Den norske kirke.Tidslinje for forberedelse av valg til bispedømmeråd/Kirkemøte - etter de foreslåtte i reglene med støtte i et flertall av Kirkerådets medlemmer:
- 15. september året før valgåret: Frist for offentlig kunngjøring av oppfordring til å melde intensjon om å fremme liste.
- 1. november året før valgåret: Frist for å melde intensjon om å fremme liste (intensjonsfrist). De nomineringsgrupper som har meldt intensjon om å fremme liste, vil kvalifisere til å motta eventuell intensjonsstøtte.
- 15. februar i valgåret: Frist for å fremme listeforslag.
- 20. februar i valgåret: Frist for å godkjenne listeforslag.

Dersom det kun foreligger ett godkjent listeforslag:
- Uten ugrunnet opphold etter 15. februar: Bispedømmerådet drøfter situasjonen og iverksetter innledende tiltak for eventuelt å frembringe et alternativ listeforslag. Bispedømmerådet skal nedsette en listekomité.
- 1. juni i valgåret: Frist for levering av et eventuelt alternativt listeforslag.
- 7. juni i valgåret: Frist for valgrådets godkjenning av et eventuelt alternativt listeforslag. Offentlig kunngjøring av valglisten eller valglistene.

Dersom det ikke foreligger noe godkjent listeforslag:
- Uten ugrunnet opphold etter 15. februar: Valgrådet igangsetter tiltak for å etablere en nominasjonskomité som fremmer et bredt listeforslag til valget.
- 1. april i valgåret: Frist for etablering av nominasjonskomité. Prostivise møter for valg av medlemmer til nominasjonskomiteer.
- 1. april i valgåret: Frist for innsending av forslag til kandidater til nominasjonskomiteens liste.
- 1. juni i valgåret: Frist for innlevering av listeforslag fra nominasjonskomiteen.
- 1. juni i valgåret: Frist for å fremme kandidater gjennom supplerende nominasjon.
- 7. juni i valgåret: Frist for valgrådets godkjenning av nominasjonskomiteens listeforslag. Offentlig kunngjøring av valglisten.
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"