Gudstjenester

De fleste gudstjenestene i Sverresborg menighet feires i Havstein kirke søndager kl.11.00. Noen gudstjenester er i Sverresborg kirkesenter. Alle er velkommen til å delta ved våre gudstjenester. Tid og sted for gudstjenester finner du ved å klikke på "Hva skjer".