Dåp

I dåpen blir vi en del av det kristne trossfellesskapet og medlem i Den norske kirke.

Dåpen er et stort øyeblikk i livet, både for den som blir døpt, for familien og fadderne.Dåpen er Guds gave til oss, et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken.

Dåpen er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge den døpte alle dens dager.             I Sverresborg Menighet har vi to dåpskjoler til gratis utlån.