Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

I Sverresborg menighet følger konfirmasjonstiden skoleåret.Om høsten har vi pilgrimsvandring i september, leir i oktober/november og lysmesse i desember. Etter nyttår er det samlinger i Sverresborg Kirkesenter.

Siste tirsdag før påske går konfirmanter og foresatte med bøsser til innsamling i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, og i april har vi samtalegudstjeneste med foreldre. Selve konfirmasjonen foregår i mai. 

Som konfirmant er du også velkommen på menighetens ungdomsarbeid; Krybba!