Konfirmant i 2025?

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen. Vi inviterer til informasjonsmøte for konfirmant og foresatte, på Sverresborg kirkesenter mandag 6.mai kl 18.00. Velkommen!

I Sverresborg menighet følger konfirmasjonstiden skoleåret. Vi samarbeider med Ilen menighet om vårt konfirmantopplegg, og om høsten har vi blant annet pilgrimsvandring, leir og lysmesse. Etter nyttår har vi samlinger i grupper og felles for alle konfirmantene.

Før påske går konfirmanter og foresatte med bøsser til innsamling i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, og i april har vi samtalegudstjeneste med foreldre. Selve konfirmasjonen foregår i mai. 

Som konfirmant er du også velkommen på menighetens ungdomsarbeid; Krybba!