Aktiviteter for barn og unge

Strindheim kirke samarbeider bredt med nabokirkene Strinda og Berg, om et aktivt og allsidig tilbud til barn og unge. Aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgruppene og det legges vekt på at formidlingen av troen kan betyr noe for oss i hverdagen. I kirken er det plass til tro, undring, tvil og nysgjerrighet, i fellesskap med både jevnaldrende og andre aldersgrupper

Følg lenkene under for å lese mer om de forskjellige aktivitetene i kirkene.