Trosopplæring i Strindheim

Trosopplæring skal legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livslangt forhold til den treenige Gud.