Gudstjenesteliv

Velkommen til gudstjeneste i Ilen kirke! Vi feirer gudstjeneste i Ilene kirke på første, andre og tredje og femte søndag i måneden. På fjerde søndag i måneden er det svensk gudstjeneste.