Om Ilen menighet

Ilen menighet ønsker å være et inkluderende og åpent møtested i nærmiljøet. Menighetens verdigrunnlag er basert på kristen tro og handling slik det kommer til uttrykk i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Ilen menigheten ønsker å formidle Kristi budskap med raushet, varme og glede. Vi engasjerer oss i omsorgen for hele mennesket og i samfunnet forøvrig. Det bor ca. 6 000 mennesker i Ilen menighet, og ca. 5 000 av disse tilhører Den norske kirke. Alle er velkommen til å delta i gudstjenester og andre arrangementer i menighetens regi.