Konfirmant 2025?

Kirkelig konfirmasjon tilbys alle 9. klassinger som er medlem av Den norske kirke. Dersom du ikke er døpt, er du hjertelig velkommen til å døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Vi inviterer til informasjonsmøte mandag 6.mai kl. 18.00 for konfirmant og foresatte, på Sverresborg Kirkesenter. Velkommen!

I Ilen menighet følger konfirmasjonstiden skoleåret. Vi samarbeider med Sverresborg menighet om vårt konfirmantopplegg, og om høsten har vi blant annet pilgrimsvandring, leir og lysmesse. Etter nyttår har vi samlinger i grupper og felles for alle konfirmantene.

Før påske går konfirmanter og foresatte med bøsser til innsamling i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, og i april har vi samtalegudstjeneste med foreldre. Selve konfirmasjonen foregår i mai. 

Som konfirmant er du også velkommen på Sverresborg menighets ungdomsarbeid; Krybba!