Velkommen som konfirmant i Ilen kirke!

Kirkelig konfirmasjon tilbys alle 9. klassinger som er medlem av Den norske kirke. Dersom du ikke er døpt, er du hjertelig velkommen til å døpes i løpet av konfirmasjonstiden.

Konfirmantene følger et undervisningsopplegg som fører frem til en høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste. Vi har et godt samarbeid med Sverresborg menighet når det gjelder pilegrimstur og leir på Mjuklia. Dette året kan konfirmantene finne ut mer om hva det vil si å ha en kristen tro.

I Ilen menighet ønsker vi å vektlegge undringen og symbolhandlingene. Vi oppfordrer konfirmantene til å søke nattverdsbordet og å tenne lys for noen eller noe de tenker på. Det er et mål at konfirmanten skal føle seg hjemme i kirken. Vi som arbeider her har et ansvar for at alle blir ivaretatt og sett.

Artikkelsnarveger