Gravferd

Når sykdom, ulykker og død rammer, reagerer vi forskjellig. Enkelte erfarer at døden kan være vakker, mens de aller fleste av oss opplever døden som brutal og opprivende. Som kirke ønsker vi å formidle trøst og håp for de sørgende, selv når alt virker mørkt og håpløst.

Flertallet av det norske folk velger kirkelig seremoni, og er du medlem av Den norske kirke har du rett på en gravferd i kirkens regi. I en kirkelig begravelse eller bisettelse skal vi først og fremst ta avskjed med den avdøde og overgi han/henne til Gud.

Den kirkelige seremonien består også av en minnedel hvor den avdøde står i sentrum. Her kan de pårørende komme med personlige forslag til sang, musikk og diktlesing. Dette avtales med prest og organist i forkant. Foruten Ilen kirke, kan Stavne kapell brukes til mindre begravelser.