Bryllup

Kirken har lange tradisjoner for å feire kjærligheten, og stadig flere ønsker å inngå ekteskap i kirken. De aller fleste markerer dagen sammen med venner og familie. I Ilen kirke er det også mulig å ha enkle seremonier med bare vitner til stede.

Ritualet for ekteskapsinngåelse i Den Norske Kirke er sammensatt av en juridisk og en kirkelig handling. Den juridiske siden vektlegger de rettigheter og plikter det innebærer å inngå ekteskap, mens den kirkelige handlingen omhandler velsignelse og forbønn.

En kirkelig vielse feirer kjærligheten mellom to mennesker og den kjærlighet Gud kjenner for oss. Det er mulig å sette et personlig preg på vielsen innenfor de rammer som avtales med prest og organist. Dersom du bor i Ilen sokn, er det gratis å benytte Ilen kirke og Stavne kapell til vigsel.