Gudstjenester

Gudstjenesten er møtested mellom himmel og jord. Her møter Gud oss, og vi møter hverandre. Gudstjenesten blir til i fellesskap mellom alle som kommer til kirka og oss som har en oppgave som frivillige eller ansatt.

Det er mange gode grunner til å gå på gudstjeneste. I Byåsen kirke ønsker vi å ha variasjon i gudstjenestetilbudet, men nesten hver søndag har vi dåp og nattverd.

Noen ganger er for eksempel 4-åringene særlig invitert, andre kommer for å feire livet i dåpen, mens det store konfirmantarbeidet i Byåsen også setter sitt preg på mange gudstjenester. Noen ganger er gudstjenesten på et annet sted enn i kirka, som for eksempel sykehjem eller friluftsgudstjenester.